Bài 2 trang 73 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 2

Bài 2 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm hai số nguyên x, thỏa mãn:

a) x2 = 4;        b) x2 = 81.

Lời giải:

a) x2 = 4

x2 = 22 hoặc x2 = (-2)2

x = 2 hoặc x = -2.

Vậy x = 2 hoặc x = -2.

b) x= 81 

x2 = 92 hoặc x2 = (-9)2

x = 9 hoặc x = – 9.

Vậy x = 9 hoặc x = – 9.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 2 hay, chi tiết khác:

 • Câu 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau: (A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là ….

 • Câu 2 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai? (A) 3 > – 4. (B) – 5 > – 9 ….

 • Câu 3 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Kết quả của phép tính: 25 – (9 – 10) + (28 – 4) là: (A) 50. (B) 2 ….

 • Câu 4 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Kết quả của phép tính: (- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2) là ….

 • Bài 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 73 – (2 – 9); b) (- 45) – (27 – 8) ….

 • Bài 3 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Tính các thương sau: a) 12:6; b) 24:(- 8) ….

 • Bài 4 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Cho biết năm sinh của một số nhà toán học. Em hãy sắp xếp các số chỉ năm sinh ….

 • Bài 5 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay ….

 • Bài 6 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Đố vui. Tìm số nguyên thích hợp thay thế cho mỗi dấu ? trong bảng dưới đây ….

 • Bài 7 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Hình vẽ dưới đây biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B ….

 • Bài 8 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1: Một công ty có 3 cửa hàng A, B, C. Kết quả kinh doanh sau một năm của từng ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *