Bài 3.22 trang 68 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 3.22 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính một cách hợp lí:

a) 232 – (581 + 132 – 331); 

b) [12 + (-57)] – [- 57 – (-12)]. 

Lời giải:

a) 232 – (581 + 132 – 331) 

= 232 – 581 – 132 + 331 

= (232 – 132) – (581 – 331) 

= 100 – 250 

= – (250 – 100) 

= – 150

b) [12 + (-57)] – [- 57 – (-12)] 

= (12 – 57) – (- 57 + 12)

= 12 – 57 + 57 – 12 

= (12 – 12) + (57 – 57)

= 0 + 0 

= 0

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 15: Quy tắc dấu ngoặc hay, chi tiết khác:

  • Câu hỏi trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tổng sau dưới dạng không có dấu ngoặc rồi tính giá trị của nó ….

  • Hoạt động 1 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh kết quả của: a) 4 + (12 – 15) và 4 + 12 – 15 ….

  • Hoạt động 2 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nhận xét về sự thay đổi dấu của các số hạng trong dấu ngoặc trước và sau ….

  • Luyện tập 1 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) (-385 + 210) + (385 – 217) ….

  • Luyện tập 2 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 12 + 13 + 14 – 15 – 16 – 17 ….

  • Thử thách nhỏ trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Cho bảng 3 x 3 vuông như Hình 3. 17. a) Biết rằng tổng các số trong mỗi hàng ….

  • Bài 3.19 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc và tính các tổng sau: a) – 321 + (-29) – 142 – (-72) ….

  • Bài 3.20 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 21 – 22 + 23 – 24 ….

  • Bài 3.21 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (56 – 27) – (11 + 28 – 16) ….

  • Bài 3.23 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau: a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *