Bài 3.5 trang 61 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.5 trang 61 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Giải Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên

Bài 3.5 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn những số nào?

Bài 3.5 trang 61 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Dựa vào hình vẽ ta thấy: Điểm D biểu diễn số 0; điểm E biểu diễn số -1

Xuất phát từ điểm E, di chuyển điểm E sang trái 4 đơn vị ta được điểm B nên điểm B biểu diễn số -5.

Xuất phát từ điểm D, di chuyển điểm D sang phải 5 đơn vị ta được điểm C nên điểm C biểu diễn số 5.

Xuất phát từ điểm C, di chuyển điểm C sang phải 4 đơn vị ta được điểm A nên điểm A biểu diễn số 9.

Vậy các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số: 9; -5; 5; 0; -1.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Số – 3 đọc là âm 3. Tương tự, hãy đọc các số âm mà em thấy trên bản đồ thời tiết ….

 • Hoạt động 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Bằng cách sử dụng dấu ” –”, hãy viết các số âm được nói đến trong Hình 3.3 ….

 • Luyện tập 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm và đọc các số em đã viết ….

 • Câu hỏi 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Khi được hỏi còn tiền không, Nam hóm hỉnh đáp: Mình còn âm mười nghìn đồng ….

 • Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau: Tài khoản … 010 ….

 • Câu hỏi 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số, mỗi điểm sau nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị? a) Điểm 2; b) Điểm -4 ….

 • Luyện tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu: a) Di chuyển 5 đơn vị ….

 • Hoạt động 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số các số nguyên âm nằm trước hay sau gốc O? Từ đó em hãy ….

 • Hoạt động 4 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát trên trục số (H.3.6), ta thấy: 3 < 5 nhưng – 3 > – 5 ….

 • Luyện tập 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; – 4; 0; 5; – 11; – 3; 9 ….

 • Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga được ….

 • Tranh luận trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Giả sử một con kiến bò trên sợi dây (giống như một trục số). Nếu nó đi ….

 • Bài 3.1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C ….

 • Bài 3.2 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây ….

 • Bài 3.3 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào a) Khi máy bay ở độ cao ….

 • Bài 3.4 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; – 3; – 5; 6; – 4; 4 ….

 • Bài 3.6 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần -3; + 4; 7; – 7; 0; – 1; + 15 ….

 • Bài 3.7 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh hai số a) – 39 và – 54; b) – 3 179 và – 3 279 ….

 • Bài 3.8 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: a) {x ∈ Z|-2 ≤ X < 4} ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *