Bài 3 trang 30 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 30 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tìm số nguyên x, biết:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số nguyên x, biết:

Bài 3 trang 30 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Bài 3 trang 30 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải Toán 6 Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 25 Toán lớp 6 Tập 2: Ta đã biết Ta đã biết 3/5 là một phân số. Vậy -3/5 có phải là phân số không là một phân số. Vậy Ta đã biết 3/5 là một phân số. Vậy -3/5 có phải là phân số không có phải là phân số không? ….

 • Hoạt động 1 trang 25 Toán lớp 6 Tập 2: Một tòa nhà chúng cư có ba tầng hầm được kí hiệu theo thứ tự từ trên xuống là B1, B2, B3. Độ cao của ba tầng hầm là bằng nhau. Biết rằng độ cao của mặt sàn tầng hầm B3 so với mặt đất là -10 m. Tính độ cao của mặt sàn tầng hầm B1 so với mặt đất. ….

 • Hoạt động 2 trang 25 Toán lớp 6 Tập 2: Viết kết quả của phép chia a : b trong mỗi trường hợp sau theo mẫu: ….

 • Luyện tập 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là – 6, mẫu số là 17; ….

 • Luyện tập 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Cách viết nào dưới đây cho ta phân số: ….

 • Hoạt động 3 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số biểu thị phần đã tô màu trong mỗi hình bên. ….

 • Hoạt động 4 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Xét hai phân số bằng nhau Xét hai phân số bằng 1/4 và 2/8. So sánh tích của tử ở phân số thứ nhất và mẫu ở phân số thứ hai với tích của mẫu ở phân số thứ nhất và tử ở phân số thứ hai. ….

 • Luyện tập 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? ….

 • Hoạt động 5 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Ta có: Ta có: 1/5 = 2/10 vì 1.10= 5.2 (quy tắc bằng nhau của hai phân số) vì 1.10= 5.2 (quy tắc bằng nhau của hai phân số). ….

 • Luyện tập 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số sau thành số bằng nó và có mẫu là số dương ….

 • Hoạt động 6 trang 28 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu cách rút gọn phân số với tử và mẫu là số nguyên dương về phân số tối giản. ….

 • Hoạt động 7 trang 29 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu cách quy đồng mẫu nhiều phân số có tử và mẫu là số nguyên dương. ….

 • Luyện tập 5 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Quy đồng mẫu những phân số sau: ….

 • Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Viết và đọc phân số trong mỗi trường hợp sau: a) Tử số là – 43, mẫu số là 19; ….

 • Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? ….

 • Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn mỗi phân số sau về phân số tối giản: ….

 • Bài 5 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Rút gọn phân số Rút gọn phân số -21/39 về phân số tối giản về phân số tối giản ….

 • Bài 6 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Quy đồng mẫu những phân số sau: ….

 • Bài 7 trang 30 Toán lớp 6 Tập 2: Trong các phân số sau, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại: ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *