Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 7: Hỗn số

Bài 4 trang 24 Toán lớp 6 Tập 2: Hai xe ô tô cùng đi được quãng đường 100 km, xe taxi chạy trongBài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ và xe tải chạy trong 70 phút. So sánh vận tốc hai xe.

Lời giải:

Bạn đang xem: Bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vận tốc mỗi xe = Quãng đường : thời gian mỗi xe đi.

Đổi 70 phút = Bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 giờ = Bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6giờ.

Vận tốc của xe taxi là:

Bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(km/h).

Vận tốc của xe tải là:

Bài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(km/h).

Vì 85 > 83 nênBài 4 trang 24 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(hỗn số có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn).

Vậy vận tốc của xe tải lớn hơn vận tốc xe taxi.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 7: Hỗn số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 2: Ở chợ quê, người ta thường đổ bánh đúc trên đĩa có lót lá để tiện cho ….

  • Thực hành 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số 11/2 ở dưới dạng hỗn số và cho biết phần số nguyên, ….

  • Thực hành 2 trang 24 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức (5/(-4) + 3 + 1/3) ….

  • Bài 1 trang 24 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng hỗn số viết thời gian ở đồng hồ trong các hình vẽ sau: ….

  • Bài 2 trang 24 Toán lớp 6 Tập 2: Sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: 3 + 3/4 tạ; ….

  • Bài 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng phân số hoặc hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button