Bài 5 trang 46 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 1

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực vật được cấu tạo bởi các tế bào. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia ra thành 2 tế bào con. Các tế bào con tiếp tục tăng kích thước và lại phân chia thành 4 tế bào, rồi thành 8 tế bào, … 

Hãy cho biết số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư, thứ năm, thứ sáu từ một tế bào ban đầu.

Lời giải:

Lần 1: Phân chia thành 2 tế bào con

Lần 2: Phân chia thành 4 tế bào con. Suy ra  4 = 22

Lần 3: Phân chia thành 8 tế bào con. Suy ra 8 = 23

Ta nhận thấy các tế bào phân chia theo lũy thừa của cơ số 2.

Vậy:

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ tư là: 24 = 16 tế bào.

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ năm là: 25 = 32 tế bào.

Số tế bào con có được sau lần phân chia thứ sáu là: 26 = 64 tế bào.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 1 hay, chi tiết khác:

 • Câu 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi X là tập hợp các chữ cái trong từ thanh.Cách viết đúng là ….

 • Câu 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi X là tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Cách viết sai là ….

 • Câu 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Cách viết nào sau đây là sai: (A) a + b = b + a ….

 • Câu 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Nhẩm xem kết quả phép tính nào dưới đây là đúng: (A) 11 . 12 = 122 ….

 • Câu 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: ƯCLN(18, 24) là: (A) 24 (B) 18 (C) 12 (D) 6 ….

 • Câu 6 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: BCNN(3, 4, 6) là: (A) 72 (B) 36 (C) 12 (D) 6 ….

 • Bài 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức (bằng cách hợp lý nếu có thể) ….

 • Bài 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các chữ số x, y biết: a) 12x02y chia hết cho 2; 3 và cả 5 ….

 • Bài 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ….

 • Bài 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Trong dịp Hội xuân 2020, để gây quỹ giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh ….

 • Bài 6 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Huy chơi trò xếp 36 que tăm thành những hình giống nhau như các hình dưới ….

 • Bài 7 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Hoàn thiện bảng sau vào vở. Nhận xét về tích ƯCLN(a, b) ….

 • Bài 8 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Nhóm các bạn lớp 6B cần chia 48 quyển vở, 32 chiếc thước kẻ và 56 chiếc bút chì ….

 • Bài 9 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Trung thu gió mát trăng trong. Phố phường đông đúc, đèn lồng sao sa ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *