Bài 5 trang 79 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho (?)

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 5 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho (?)

a) Hai điểm M, P nằm Bài 5 trang 79 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6 đối với điểm N. 

b) Hai điểm N, P nằm Bài 5 trang 79 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6 đối với điểm M. 

c) Hai điểm M, N nằm Bài 5 trang 79 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6 đối với điểm P. 

Bài 5 trang 79 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải

Lời giải:

Trong Hình 23, điểm N nằm giữa hai điểm M và P, khi đó:

a) Hai điểm M, P nằm khác phía đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm cùng phía đối với điểm M.

Lời giải Toán 6 Bài 1. Điểm. Đường thẳng hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát một phần sơ đồ khu vực Cố đô Hoa Lư (Hình 1), mỗi chấm nhỏ (màu đỏ) biểu thị vị trí của một địa danh. Hãy chỉ chấm nhỏ biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An. ….

 • Luyện tập 1 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba điểm A, B, C. ….

 • Hoạt động 2 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình gì? ….

 • Luyện tập 2 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ ba đường thẳng m, n, p. ….

 • Hoạt động 3 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các thao tác sau: a) Vẽ một điểm A; ….

 • Hoạt động 4 trang 77 Toán lớp 6 Tập 2: Cho đường thẳng d (Hình 11). a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d. ….

 • Luyện tập 3 trang 77 Toán lớp 6 Tập 2: a) Vẽ đường thẳng b. b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b. ….

 • Hoạt động 5 trang 77 Toán lớp 6 Tập 2: a) Vẽ hai điểm A và B. b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Dùng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B (Hình 12). ….

 • Luyện tập 4 trang 77 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình 14 có những đường thẳng nào? ….

 • Hoạt động 6 trang 78 Toán lớp 6 Tập 2: Hình 15 là một phần sơ đồ đường xe buýt và các điểm đừng của xe mà hằng ngày bạn Đức đi đến trường. Các điểm dừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng nào? ….

 • Bài 1 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19. ….

 • Bài 2 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a ….

 • Bài 3 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại. ….

 • Bài 4 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22). ….

 • Bài 6 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai: ….

 • Bài 7 trang 79 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *