Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

So sánh các phân số sau:

Giải Toán 6 Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh các phân số sau:

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Lời giải:

a) 

Cách 1: Vì nên BCNN(8; 24) = 24. Suy ra MTC = 24.

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Cách 2:

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

b) Ta có 20 =22.5 ; 15=3.5

Ta chọn mẫu chung là BCNN(20; 15) =22.3.5=60

Tìm thừa số phụ: 60: 20 = 3; 60: 15 = 4

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương hay, chi tiết khác:

 • Bài toán mở đầu trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Trong tình huống trên ta cần so sánh hai phân số Trong tình huống trên ta cần so sánh hai phân số ….

 • Hoạt động 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số Em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số….

 • Hoạt động 2 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số….

 • Luyện Tập 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Quy đồng mẫu các phân số: Quy đồng mẫu các phân số: -3/4; 5/9; 2/3….

 • Hoạt động 3 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều dương), rồi so sánh hai phân số Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu (tử và mẫu đều dương), rồi so sánh hai phân số ….

 • Luyện Tập 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm dấu thích hợp (>, <) thay cho dấu “?”…..

 • Hoạt động 4 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2: Tình huống mở đầu: ….

 • Luyện Tập 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh các phân số sau: ….

 • Thử thách nhỏ trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh 31/32 và -5/57….

 • Hoạt động 5 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số biểu thị phần bánh của mỗi bạn. ….

 • Hoạt động 6 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2: Chia đều ba cái bánh cho hai bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu phần bánh nhỉ? ….

 • Câu hỏi trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: 2 2/5 có là một hỗn số không? Vì sao? có là một hỗn số không? Vì sao?….

 • Luyện Tập 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số 24/7 dưới dạng hỗ số ….

 • Bài 6.8 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Quy đồng mẫu các phân số sau:….

 • Bài 6.10 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Lớp 6A có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng đá và 1/2 số học sinh thích bóng chuyền….

 • Bài 6.11 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: a) Khối lượng nào lớn hơn: 5/3 kg hay 15/11 kg? ….

 • Bài 6.12 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Bảng sau cho biết chiều dài (theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,48 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới. ….

 • Bài 6.13 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *