Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Bài 7 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài tập cuối chương 6

Bài 7 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình 97, đọc tên các điểm:

Bạn đang xem: Bài 7 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

a) Nằm trong góc xOy;

b) Nằm ngoài góc xOy. 

Bài 7 trang 103 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6;

Lời giải:

Lời giải

a) Các điểm nằm trong góc xOy là: A và B.

b) Các điểm nằm ngoài góc xOy là: C và D.

Lời giải Toán 6 Bài tập cuối chương 6 hay, chi tiết khác:

 • Bài 1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên điểm, đường thẳng, đoạn thẳng trong Hình 89. ….

 • Bài 2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau trong Hình 90, Hình 91, Hình 93, Hình 94 ….

 • Bài 3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc tên ba điểm thẳng hàng và điểm nằm giữa hai điểm còn lại trong Hình 94. ….

 • Bài 4 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Trên đường thẳng xy lấy một điểm O. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy hai điểm B và C sao cho OB = 3 cm và OC = a (cm), với 0 < a < 3. ….

 • Bài 5 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 95. a) Đọc tên các tia có trong hình. ….

 • Bài 6 trang 102 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 96. a) Đọc tên bốn cặp tia đối nhau. ….

 • Bài 8 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Đo các góc trong Hình 98 và chỉ ra góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. ….

 • Bài 9 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Chọn từ “nhọn”, “vuông”, “tù”, “bẹt” thích hợp cho ( ? ) ….

 • Bài 10 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Cho Cho góc xOy=90 độ và điểm M nằm trong góc đó, Góc xOM là góc nhọn hay góc tù và điểm M nằm trong góc đó, Góc xOM là góc nhọn hay góc tù? ….

 • Bài 11 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc để đo các góc tại đỉnh của ngôi sao, mặt thớt gỗ ở hình dưới đây. ….

 • Bài 12 trang 103 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm trong thực tiễn các hình ảnh vẽ điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, tia, góc. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button