Bài 8 trang 56 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 8 trang 56 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, lấy π = 3,14

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

Bài 8 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, lấy π = 3,14

Bài 8 trang 56 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Đường kính của khăn vải bằng đường kính của mặt bàn cộng với độ dài hai phần khăn rủ xuống là: 150 + 20 + 20 = 190 (cm).

Bán kính của khăn vải là: 190:2 = 95 (cm).

Diện tích của chiếc khăn trải bàn là: Bài 8 trang 56 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6.

Bán kính của mặt bàn là: 150 : 2 = 75 (cm).

Diện tích mặt bàn là: Bài 8 trang 56 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6.

Diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mặt bàn là: 28338,5 – 17662,5 = 10 676 (cm2).

Lời giải Toán 6 Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Inch (đọc là in-sơ, kí hiệu là in) là tên của một đơn vị đo độ dài: 1 in = 2,54 cm. ….

 • Hoạt động 1 trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Đặt tính để tính tích 5,285 . 7,21. ….

 • Hoạt động 2 trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu. ….

 • Luyện tập 1 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tích: a) 8,15.(- 4,26); b) 19,427.1,8. ….

 • Hoạt động 3 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy nêu tính chất của phép nhân số nguyên. ….

 • Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí: a) 0,25 . 12: b) 0,125 . 14 . 36. ….

 • Hoạt động 4 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Đặt tính để tính thương: 247,68 : 144. ….

 • Hoạt động 5 trang 54 Toán lớp 6 Tập 2: Đặt tính để tính thương: 311,01 : 0,3. ….

 • Hoạt động 6 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Nêu quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu; khác dấu trong trường hợp phép chia hết. ….

 • Luyện tập 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tính thương: a) (- 17,01) : (- 12,15); b) ( -15,175) : 12,14. ….

 • Bài 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) 200. 0,8; b) (-0,5) . (- 0,7); c) (-0,8) . 0,006; ….

 • Bài 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Cho 23. 456 = 10 488. Tính nhẩm: a) 2,3 . 456; ….

 • Bài 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a) 46,827 : 90; b)( – 72,39) : (- 19); c) (- 882) : 3,6; ….

 • Bài 4 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Cho 182 : 13 = 14. Tính nhẩm: a) 182 : 1,3; b) 18,2 : 13. ….

 • Bài 5 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 4,2 m, chiều rộng 3,5 m và chiều cao 3,2 m. Người ta muốn sơn lại trần nhà và bốn bức tường bên trong phòng. Biết rằng tổng diện tích các cửa là 5,4 m2. ….

 • Bài 6 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? ….

 • Bài 7 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính lớn. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên mặt bàn có diện tích 0,9 m2 thì vừa khít. Tính diện tích của mỗi tấm kính. ….

 • Bài 9 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Sử dụng máy tính cầm tay ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *