Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 5

Câu 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Phép tínhCâu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6có kết quả là:

(A) 0.

(B)Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

(C) Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

(D) Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Lời giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước rồi thực hiện phép tính nhân. Sau đó lựa chọn đáp án đúng.

Ta có:Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vậy kết quả đúng là: (D)Câu 2 trang 26 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 5 hay, chi tiết khác:

  • Câu 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Phép tính nào dưới đây là đúng? (A) 2/3 + (-4)/6 = (-2)/6 . ….

  • Câu 3 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Cường có 3 giờ để chơi trong công viên. Cường giành 1/4 thời gian ….

  • Bài 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (-9)/4; 3 ….

  • Bài 2 trang 26 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức A = (-2)/3 – (m/n + (-5)/2) x (-5)/8 ….

  • Bài 3 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau theo cách có dùng tính chất phép tính phân ….

  • Bài 4 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Ba nhóm thanh niên tình nguyện nhận nhiệm vụ thu nhặt rác cho một ….

  • Bài 5 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Một trường học tổ chức cho học sinh đi tham quan một khu công nghiệp bằng ô tô ….

  • Bài 6 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: Một thửa đất hình chữ nhật có chiều rộng là 9 m và bằng 5/8 chiều dài ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *