Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Hoạt động 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Hoạt động 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải:

Bạn đang xem: Hoạt động 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Ta có thể tìm ƯCLN (36, 48) theo các bước sau:

Bước 1. Phân tích 36 và 48 ra thừa số nguyên tố

          36 = 2 . 2 . 3 . 3 = 22 . 32

          48 = 2 . 2 . 2 .2 . 3 = 24 . 3

Bước 2. Chọn ra các thừa số nguyên tố chung của 36 và 48 là 2 và 3.

Bước 3. Với mỗi thừa số nguyên tố chung 2 và 3, ta chọn lũy thừa với số mũ nhỏ nhất

+) Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2, ta chọn 22.

+) Số mũ nhỏ nhất của 3 là 1, ta chọn 31.

Bước 4. Lấy tích của các lũy thừa đã chọn, ta nhận được ước chung lớn nhất cần tìm ƯCLN (36, 48) = 22 . 31 = 12.

Lời giải Toán 6 Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Thầy giáo chuẩn bị 30 miếng dứa và 48 miếng dưa hấu để liên hoan lớp ….

 • Hoạt động 1 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: a) Nêu các ước của 30 và của 48 theo thứ tự tăng dần: ….

 • Luyện tập 1 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: a) Số 8 có phải là ước chung của 24 và 56 không? Vì sao? ….

 • Luyện tập 2 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Số 7 có phải là ước chung của 14, 49, 63 không? Vì sao? ….

 • Hoạt động 2 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát bảng sau: ….

 • Luyện tập 3 trang 49 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước chung của a và b, biết rằng ƯCLN(a, b) = 80. ….

 • Luyện tập 4 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của 126 và 162. ….

 • Hoạt động 4 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(8, 27). ….

 • Luyện tập 5 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1: Hai số 24 và 35 có nguyên tố cùng nhau không? Vì sao? ….

 • Hoạt động 5 trang 50 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm ƯCLN(4, 9). ….

 • Bài 1 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Số 1 có phải là ước chung của hai số tự nhiên bất kì không? Vì sao? ….

 • Bài 2 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hai thanh sau: ….

 • Bài 3 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ước chung lớn nhất của từng cặp số trong ba số sau đây: ….

 • Bài 4 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: ìm ƯCLN(126, 150). Từ đó hãy tìm tất cả các ước chung của 126 và 150. ….

 • Bài 5 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản: ….

 • Bài 6 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Phân số Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất hay nhất bằng các phân số nào trong các phân số sau: ….

 • Bài 7 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Một nhóm gồm 24 bạn nữ và 30 bạn nam tham gia một số trò chơi. ….

 • Bài 8 trang 51 Toán lớp 6 Tập 1: Một khu đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 48m, chiều rộng 42m. ….

 • Có thể em chưa biết – Bài 1 trang 52 Toán lớp 6 Tập 1: Áp dụng thuật toán Ơ-clit để tìm ƯCLN của: ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button