Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Tìm các ước của 482.

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tạo công cụ tìm ước chung lớn nhất của ba số a, b, c và bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d. Áp dụng với a = 64, b = 72, c = 448, d = 100.

Giải Toán lớp 6 Thực hành phần mềm Geogebra

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1: Tạo công cụ tìm ước chung lớn nhất của ba số a, b, c và bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d. Áp dụng với a = 64, b = 72, c = 448, d = 100.

Lời giải:

Bước 1. Tạo các liên kết 

– Nhập lệnh: a = 1 rồi bấm phím “Enter” Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Nhập lệnh: b = 1 rồi bấm phím “Enter” Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Nhập lệnh: c = 1 rồi bấm phím “Enter” Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Nhập lệnh: d = 1 rồi bấm phím “Enter” Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bước 2. Thực hiện các lệnh

– Nhập lệnh “USCLN(a,b)” để tạo ra số e là ước chung lớn nhất của hai số a và b. 

– Nhập lệnh “BSCNN(a,b)” để tạo ra số f là bội chung nhỏ nhất của hai số a và b.

– Nhập lệnh “USCLN(e,c)” để tạo ra số g là ước chung lớn nhất của ba số a, b, c.

– Nhập lệnh “BSCNN(f,c)” để tạo ra số h là bội chung nhỏ nhất của ba số a, b, c.

– Nhập lệnh “BSCNN(h,d)” để tạo ra số i là bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d. 

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bước 3.  Tạo các hộp chọn đầu vào

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Dùng lệnh “Chèn hộp nhập dữ liệu” (như hình trên) để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là “Nhập số a” rồi tạo liên kết với a.

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Tiếp tục, dùng lệnh “Chèn hộp nhập dữ liệu” để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là “Nhập số b” rồi tạo liên kết với b.

– Dùng lệnh “Chèn hộp nhập dữ liệu” để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là “Nhập số c” rồi tạo liên kết với c.

– Dùng lệnh “Chèn hộp nhập dữ liệu” để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là “Nhập số d” rồi tạo liên kết với d.

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bước 4. Tạo các hộp thông báo kết quả

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Dùng lệnh “Chèn chữ” (như hình trên) nhập vào “Ước chung lớn nhất của ba số a, b, c là” rồi tạo liên kết với g. 

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Tương tự, dùng lệnh “Chèn chữ” nhập vào “Bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d là” rồi tạo liên kết với i. 

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bước 5. ÁP DỤNG 

– Nhập các số vào ô lệnh ở các vị trí a, b, c, d theo thứ tự các số a = 64, b = 72, c = 448, d = 100. (Thay các số a = 1, b = 1, c = 1, d = 1 bàng đầu bằng các số a = 64, b = 72, c = 448, d = 100 trên hộp nhập lệnh như hình vẽ dưới).

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

– Kết quả hiện ra như sau: 

+ Ước chung lớn nhất của ba số a, b, c là 8

+ Bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d là 100 800.  

Luyện tập 5 trang 121 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Vậy là ta đã tạo xong lệnh và áp dụng tính được ước chung lớn nhất của ba số và bội chung nhỏ nhất của bốn số. 

Chúc các em thực hành thành công!

Lời giải Toán 6 Thực hành phần mềm Geogebra hay, chi tiết khác:

  • Luyện tập 1 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước của 482. ….

  • Luyện tập 2 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ước chung lớn nhất của 132 và 150. ….

  • Luyện tập 3 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm bội chung nhỏ nhất của 186 và 194. ….

  • Luyện tập 4 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số dư của phép chia 2 020 cho 12. ….

  • Cách vẽ biển báo giao thông trang 124 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy vẽ biển báo giao thông ở hình bên dưới: ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *