Thực hành 2 trang 114 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Thực hành 2 trang 114 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Thực hành 2 trang 114 Toán lớp 6 Tập 1:

Đọc biểu đồ cột kép sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Thực hành 2 trang 114 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin gì?

b) Trong các lớp trên, lớp nào có sĩ số tăng, lớp nào có sĩ số giảm, lớp nào có sĩ số không đổi?

c) Lớp nào có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất.

Lời giải:

a) Biểu đồ cột kép trên cho ta những thông tin: sĩ số của các lớp 6A1, 6A2, 6A3, 6A4 lúc đầu năm và cuối năm học.

b) Trong các lớp trên:

– Lớp có sĩ số tăng là: 6A2.

– Lớp có sĩ số giảm là: 6A1, 6A3.

– Lớp có sĩ số không đổi là: 6A4.

c) Sĩ số của các lớp được thay đổi giữa đầu năm và cuối năm như sau:

Lớp 6A1: Giảm 5 học sinh.

Lớp 6A2: Tăng 3 học sinh.

Lớp 6A3: Giảm 4 học sinh.

Lớp 6A4: Số lượng học sinh không đổi.

Vậy lớp có số lượng học sinh thay đổi nhiều nhất là 6A1.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 109 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở Hình 1….

 • Hoạt động khám phá 1 trang 110 Toán lớp 6 Tập 1: Theo em có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở Hình 1 không ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 111 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát biểu đồ ở Hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật ….

 • Vận dụng 1 trang 111 – 112 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 112 Toán lớp 6 Tập 1: Nếu khối 6 trường THCS Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi ….

 • Thực hành 1 trang 113 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kì của bạn Lan….

 • Vận dụng 2 trang 113 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện ….

 • Hoạt động khám phá 4 trang 113 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát biểu đồ hình 6, em hãy cho biết nó được ghép bởi các biểu đồ ….

 • Hoạt động khám phá 5 trang 114 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đọc số con cá của tổ 3 và tổ 4 nuôi trong biểu đồ ở Hình 7 ….

 • Hoạt động khám phá 6 trang 114 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy vẽ lại Hình 8 nếu sĩ số của lớp 6A3 cuối năm học là 40 học sinh ….

 • Vận dụng 3 trang 115 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột kép ….

 • Bài 1 trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 ….

 • Bài 2 trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Câu lạc bộ tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên ….

 • Bài 3 trang 116 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan ….

 • Bài 4 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học ….

 • Bài 5 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1: Số lượng trường Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung ….

 • Bài 6 trang 117 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *