Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Thực hành 2 trang 90 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Thực hành 2 trang 90 Toán lớp 6 Tập 2: – Mỗi góc trong Hình 3 có số đo là bao nhiêu?

Thực hành 2 trang 90 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bạn đang xem: Thực hành 2 trang 90 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Dùng thước đo góc để xác định số đo các góc trong Hình 4.

Thực hành 2 trang 90 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

* Trong Hình 3 có:

– Đỉnh O trong mỗi góc trong hình trên đều trùng với tâm của thước.

– Một cạnh của góc là cạnh Oy đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

– Cần xác định xem cạnh còn lại của góc (cạnh Ox) đi qua vạch chỉ số nào trên thước đo góc, ta sẽ được số đo của góc đó.

Số đo của mỗi góc trong Hình 3:

– Trong hình a) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 40 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 40o.

– Trong hình b) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 135 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 135o.

– Trong hình c) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 90 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 90o.

– Trong hình d) cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 180 của thước đo góc.

Do đó số đo góc xOy là 180o.

Vậy số đo mỗi góc trong Hình 3 là: 

Hình a) xOy= 40o

Hình b) xOy= 135o;

Hình c) xOy= 90o;

Hình d) xOy= 180o.

* Trong Hình 4 có:

– Hình a) có một góc là xOy.

– Hình b) có ba góc là:BAC, ABC ,ACB .

Dùng thước đo góc, xác định số đo của mỗi góc trong Hình 4 như sau:

• Đo góc xOy:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh Oy) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh Ox. Ta thấy cạnh Ox đi qua vạch chỉ số 95 trên thước đo góc.

Do đó, xOy = 95o.

• Đo góc BAC:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh A của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh AB) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh AC. Ta thấy cạnh AC đi qua vạch chỉ số 58 trên thước đo góc.

Do đó, BAC = 58o.

• Đo góc ABC:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh B của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh BC) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh BA. Ta thấy cạnh BA đi qua vạch chỉ số 58 trên thước đo góc.

Do đó, ABC = 58o.

• Đo góc ACB:

Bước 1: Ta đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh C của góc.

Bước 2: Xoay thước sao cho một cạnh của góc (chẳng hạn, cạnh CB) đi qua vạch 0 của thước và thước chồng lên phần trong của góc.

Bước 3: Cạnh còn lại của góc là cạnh CA. Ta thấy cạnh CA đi qua vạch chỉ số 27 trên thước đo góc.

Do đó,ACB = 27o.

Vậy số đo mỗi góc trong Hình 4 là: 

Hình a)xOy = 32o

Hình b)BAC = 58o;ABC = 58o;ACB = 27o.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: Dùng thước đo góc, xác định số đo của góc xOy cho trước. ….

  • Thực hành 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: Cho góc xOy như hình vẽ. Em hãy dùng thước đo góc đo góc xOy. ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đo các góc dưới đây và so sánh số đo của chúng với 90°. ….

  • Bài 1 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. ….

  • Bài 2 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, ….

  • Bài 3 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. ….

  • Bài 4 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button