Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận lớp 6 hay nhất (26 mẫu)

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận bao gồm hướng dẫn viết cùng 26 bài mẫu tham khảo do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh trau dồi thêm vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn ngắn ngày một hoàn thiện hơn.

Đề bài: Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận
Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

Mục lục

Gợi ý Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận

1. Về hình thức, bố cục cần có:

 • Quốc hiệu và tiêu ngữ
 • Tên văn bản (biên bản về việc gì)
 • Thời gian, địa điểm ghi biên bản.
 • Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản.
 • Diễn biến sự kiện thực tế (phần nội dung cơ bản, ghi đầy đủ ý kiến phát biểu các bên, lập luận các bên, ý kiến của chủ tọa…)
 • Phần kết thúc (ghi thời gian cụ thể, chữ kí của thư kí và chủ tọa)

2. Về nội dung, thông tin cần bảo đảm:

 • Số liệu, sự kiện chính xác, cụ thể.
 • Ghi chép trung thực, đầy đủ không suy diễn chủ quan.
 • Nội dung ghi chép phải có trọng tâm, trọng điểm.

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Thu Hoài

– Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Thu Anh – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Mai Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Thu Anh thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.
 • Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.
 • Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.

– Vấn đề còn tồn tại:

 • Một số bạn còn đi học muộn.
 • Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.
 • Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.
 • Phân công các bạn: Hoàng Thu Lan, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thu Trang phụ trách công việc trực tuần của lớp.
 • Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Lớp có tiến bộ so với tuần trước.
 • Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP TỔNG KẾT THI ĐUA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20… – 20…

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: Cô Đỗ Lan Phương
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: 40 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Đoàn Phương Dung – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Thùy Linh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Đoàn Phương Dung tổng kết lại kết quả học tập và rèn luyện học kì I, năm học 20… – 20… . Sau đó, chủ tọa sẽ nêu ra những vấn đề xấu còn tồn tại trong lớp học.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 36/40
 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến: 4/40, không có học sinh trung bình, yếu.
 • Kết quả rèn luyện đạo đức: 40/40 học sinh được hạnh kiểm tốt.

– Những vấn đề xấu còn tồn tại:

 • Một số học sinh chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường, lớp như đi học muộn, không mặc đúng đồng phục, không đeo khăn quàng đỏ…
 • Một số học sinh không làm bài tập về nhà, không tham gia các hoạt động ngoại khóa.
 • Trong các giờ học, một số học sinh còn nói chuyện riêng, bị thầy cô giáo nhắc nhở.
(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong năm học tới:
 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập, phấn đấu 40/40 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp, phấn đấu 40/40 học sinh đạt hạnh kiểm tốt.

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Cả lớp đã chấp hành khá tốt các nội quy của trường, lớp.
 • Một số bạn học sinh có thành tích nổi bật, cần khen thưởng như: Đỗ Tuấn Hùng, Nguyễn Mai Hương, Đào Tùng Lâm, Hoàng Ánh Ngọc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thùy Linh

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đoàn Phương Dung

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 8 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A3)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Nguyễn Anh Đức
 • Toàn thể học sinh lớp 6A3: 40 học sinh

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mai Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Đoàn Ánh Tuyết

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Mai Phương phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc văn nghệ chào mừng ngày 8 tháng 3 do nhà trường phát động.

– Các lớp sẽ đăng kí một tiết mục dự thi tập thể, 2 tiết mục dự thi cá nhân. Các tiết mục văn nghệ có nội dung liên quan đến chủ đề ngày 8 tháng 3 (Quốc tế Phụ nữ).

– Tập thể đã họp và thống nhất:

 • Một tiết mục dự thi tập thể: Bài hát “Con yêu mẹ”
 • Hai tiết mục dự thi cá nhân: Bạn Hồng Hạnh đăng kí một tiết mục múa dân gian, Bạn Đức Cường đăng kí một tiết mục vẽ tranh.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia tiết mục dự thi tập thể: Nguyễn Hồng Anh, Hoàng Anh Tuấn, Đỗ Lan Phương, Nguyễn Đức Huy, Trần Thu Hà, Nguyễn Ngọc Ánh, Trịnh Đức Tùng, Phạm Ngọc Huyền, Ngô Minh Thu, Đỗ Hà Lan, Nguyễn Xuân Anh, Đào Mạnh Tùng, Nguyễn Đức Cường, Hoàng Tố Lan, Nguyễn Ánh Ngọc, Đinh Thu Hà, Hà Ngọc Ánh, Trương Tuấn Vũ, Nguyễn Trang Thảo, Trương Thảo Nhi.
 • Thời gian tập luyện: Sau các buổi học, từ 17h đến 17h30 phút.
 • Các bạn Hồng Hạnh và Đức Cường đưa ra ý kiến về các tiết mục dự thi cá nhân.

 

(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về các tiết mục dự thi cá nhân

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đoàn Ánh Tuyết

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Mai Phương

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN

TOÁN

Khai mạc: 7 giờ 30 phút ngày… tháng… năm…

Thành phần tham dự:

 • Cô Nguyễn Hồng Nhung – Giáo viên môn Toán
 • Tập thể học sinh lớp các lớp khối 6.

Chủ trì: Cô Nguyễn Hồng Nhung

Thư ký: Phạm Ngọc Anh (Lớp trưởng lớp 6A1)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

(1) Cô Nhung khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: Tìm ra phương pháp học tập môn Toán tốt.

– Nội dung:

 • Các lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Toán trong học kì I.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiệm: Bạn Phương Trang (Lớp 6A1), bạn Tùng Anh (Lớp 6A2).
 • Một số học sinh đặt ra câu hỏi cần trao đổi (Khoảng 5 bạn)

(2) Bạn Ngọc Anh – thư ký sẽ báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Toán của khối 6:

 • Một số bạn chưa nắm được các công thức toán học, phương pháp giải toán.
 • Nhiều bạn còn lười học, chưa làm bài tập về nhà.
 • Kết quả điểm thi cuối kì chưa cao: Điểm dưới trung bình chiếm khoảng 20%.
 • Kết quả: Giỏi: 50%; Khá: 30%; Yếu: 20%.
(3) Trao đổi kinh nghiệm học tập:

– Kinh nghiệm của Trang:

 • Năm chắc các công thức Toán học
 • Tăng cường luyện tập
 • Làm một số đề thi thử

– Kinh nghiệm của Tùng Anh:

 • Nắm vững kiến thức cơ bản
 • Thường xuyên luyện tập
 • Làm thêm các bài nâng cao.

(4) Cô Nhung tổng kết:

 • Lắng nghe và ghi chép lời giảng của thầy cô.
 • Năm chắc lý thuyết
 • Ôn tập mỗi ngày
 • Trao đổi, học tập theo nhóm

Biên bản kết thúc lúc: 10 giờ cùng ngày.

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Phạm Ngọc Anh

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 20 – 11

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6A1)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Linh Chi
 • Toàn thể học sinh lớp 6A1: 45 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Phương Thảo – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Đỗ Đức Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Phương Thảo phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 do nhà trường phát động.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Bụi phấn”: 13/45
 • Diễn kịch “Thầy giáo của em”: 26/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là diễn kịch.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham gia đóng kịch: Minh Trang, Thu Hà, Tuấn Anh – đóng vai học sinh; Hoàng Bách – Thầy giáo.
 • Nhóm viết kịch bạn: Minh Phương, Đỗ Hùng
(2) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét
 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn
 • Góp ý về nội dung của kịch bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 26 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6C)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Trần Tú Hảo
 • Toàn thể học sinh lớp 6AC: 38 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mỹ Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Phương Hà Minh

Nội dung:

(1) Lớp trưởng đã phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 – Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Nối vòng tay lớn”: 23/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là hát tập thể.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham dự hát tập thể: 15 bạn hát chính, 5 bạn hát bè.
 • Các bạn học sinh tự ứng cử: Mai Trang, Thu Hà, Minh Đức, Anh Tuấn, Đỗ Phương.

(2) Giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại:

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn.
 • Góp ý về trang phục tham dự, đề cử một số gương mặt tham dự tiết mục văn nghệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 20… – 20…

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6B)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: thầy Nguyễn Đức Tuấn
 • Toàn thể học sinh lớp 6B: 48 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Hà Trang – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Hoàng Thu Thảo

Nội dung:

(1) Chủ tọa Nguyễn Hà Trang tổng kết lại kết quả học tập và rèn luyện năm học 2020 – 2021. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi: 30/48
 • Số học sinh đạt danh hiệu học sinh tiến tiến: 18/40, không có học sinh trung bình, yếu.
 • Kết quả rèn luyện đạo đức: 48/48 học sinh được hạnh kiểm tốt.

– Vấn đề còn tồn tại: Nhiều học sinh còn chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trường và lớp: còn đi học muộn, chưa làm bài tập về nhà…

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong năm học tới:

 • Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.
 • Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

 • Nhiều bạn học sinh có thành tích học tập tập tốt.
 • Tuy nhiên cả lớp cần nghiêm túc thực hiện nội quy của trường và lớp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Khai mạc: 8 giờ ngày… tháng… năm…

Thành phần tham dự:

 • Cô Đỗ Thị Hoài – giáo viên môn Ngữ văn.
 • Học sinh các lớp của khối 6.

Chủ trì: cô Hoài…

Thư ký: Nguyễn Minh Anh (lớp trưởng lớp 6A)

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

(1) Cô Hoài khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:…

– Mục đích hội nghị: Tìm ra biện pháp học tốt môn ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

 • Các lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời gian qua.
 • Các bạn học giỏi báo cáo kinh nghiệm (bạn Minh, Phương và Thu).
 • Một số học sinh đặt ra câu hỏi cần trao đổi.

(2) Bạn Minh Anh – thư ký sẽ báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn của toàn khối:

 • Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.
 • Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập nhất là bài tập Tiếng Việt và bài tập làm văn.
 • Nhiều bạn chưa biết làm thế nào để có một bài văn hay. Bài viết sai chính tả, ngữ pháp lan man, xa đề.
 • Kết quả: Giỏi: 40%; Khá: 50%; Yếu: 10%.

(3) Trao đổi kinh nghiệm học tập:

– Kinh nghiệm của bạn Minh:

 • Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật ý nghĩa của văn bản sau đó mới chuẩn bị bài.
 • Phải cố gắng tưởng tưởng, liên tưởng, đào sâu để suy nghĩ để có cảm xúc, suy nghĩ, ý tưởng độc đáo
 • Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các phần luyện nói luyện viết

– Kinh nghiệm của bạn Thu:

 • Mỗi văn bản cần có những nét độc đáo riêng. Phải tìm ra những nét độc đáo đó.
 • Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.
 • Nắm chắc cách làm bài theo từng thể loại. Dành thời gian thích đáng để xác định yêu cầu bài viết
 • Nhất thiết phải làm bài dàn ý trước khi viết.
 • Khi viết cần chủ động và làm theo diễn đạt, tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

(4) Cô Hoài tổng kết hội nghị:

 • Phải đọc kỹ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì bằng cách nào và thái độ ra sao.
 • Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết tận dụng tư liệu khi làm bài.
 • Rèn luyện tư liệu cảm thụ đặc biệt là khả năng liên tưởng tưởng tượng
 • Soạn bài và rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng
 • Soạn bài và làm bài tập đầy đủ chu đáo.
 • Khi làm bài cần phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng hết sức viết bài viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

Biên bản kết thúc lúc: 11 giờ cùng ngày.

Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Anh

Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Hoài

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 9

Viết biên bản Mẫu 1

Viết biên bản cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức một hoạt động

Trường THCS VNDOC
Lớp 6G

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

 

Bàn kế hoạch tổ chức liên hoan tổng kết cuối năm học 2022-2023

Thời gian: bắt đầu lúc 11h15 ngày 25 tháng 4 năm 2023 (cuối giờ học)

Địa điểm: phòng học lớp 6G

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6G cùng cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kiều Nhi

Chủ trì: lớp trưởng Bùi Công Minh

Thư kí: lớp phó Lê Thảo Nhi

Nội dung: bàn kế hoạch tổ chức buổi liên hoan tổng kết cuối năm học 2022-2023 cho cả lớp trước khi nghỉ hè.

1. Lớp trưởng phát biểu lý do và mục đích tổ chức buổi liên hoan tổng kết cuối năm của lớp 6G

2. Bố trí công việc

a. Chia lớp thành 3 nhóm, gồm:

 • Nhóm 1: Dọn vệ sinh và trang trí lớp học
 • Nhóm 2: Phối hợp với Hội phụ huynh mua sắm đồ ăn, nước uống và các phần thưởng cho học sinh (sách vở, bút thước…)
 • Nhóm 3: Biểu diễn vài tiết mục văn nghệ đơn giản cho buổi liên hoan

b. Phân công nhiệm vụ:

 • Nhóm 1: chủ động tiến hành dọn vệ sinh và trang trí bảng, tường lớp học vào chiều ngày trước khi diễn ra buổi liên hoan
 • Nhóm 2: chủ động liên lạc với Hội trưởng Hội phụ huynh để mua sắm và sắp xếp các đồ dùng đã mua
 • Nhóm 3: sắp xếp thời gian tập luyện văn nghệ trước đó để có buổi biểu diễn thành công

 

3. Thảo luận về kế hoạch:

 

 • Ý kiến 1: nên trang trí lớp bằng bóng bay nhiều màu sắc để có thể tận dụng chụp ảnh tập thể
 • Ý kiến 2: cả lớp cùng mặc áo đồng phục để chụp ảnh kỉ niệm
 • Ý kiến 3: có một tiết mục hát tập thể để tăng tính đoàn kết
 • Ý kiến 4: nên có món trà sữa trong menu đồ ăn lúc liên hoan
 • Ý kiến 5: mời các thầy cô giáo bộ môn đến liên hoan cùng với lớp

4. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắm những nội dung, ý kiến, công việc đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h10 ngày 25 tháng 4 năm 2022

Thư kí
Lê Thảo Nhi
Lớp trưởng
Bùi Công Minh

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 10

Trường THCS …
Lớp 6B

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Kiểm điểm tình hình học tập tháng 3 năm 2022 của lớp 6B

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 4 năm 2022 (tiết sinh hoạt lớp)

Địa điểm: phòng học lớp 6B

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6B

Chủ trì: lớp trưởng Nguyễn Văn K

Thư kí: lớp phó Hoàng Thị H

Nội dung: thảo luận về tình hình học tập của lớp trong tháng 3 vừa qua và đưa ra những mục tiêu, giải pháp để nâng cao thành tích học tập của cả lớp trong tháng 4.

 

1. Lớp trưởng trình bày lý do tổ chức cuộc họp và các nội dung cần thảo luận trong cuộc họp

 

 

2. Kiểm điểm về tình hình học tập của lớp trong tháng 3:

 

 

– Tổ trưởng các tổ lần lượt trình bày về tình hình học tập của các tổ viên (bạn nào nghỉ học nhiều, thường đi muộn, được điểm cao, không làm bài tập…)

– Lớp trưởng tổng kết những thành tích tập thể mà lớp đã đạt được trong tháng 3 (qua các đợt thi đua tuần, thi đua tháng…)

3. Đề ra các giải pháp để nâng cao thành tích học tập của lớp trong tháng 4:

– Thành lập các đôi bạn cùng tiến để giúp nhau học tập tiến bộ

– Tổ chức các buổi học và làm bài tập ở thư viện theo nhóm để đốc thúc nhau học bài

– Có sự nhắc nhở, khuyên nhủ với những bạn thường đi học muộn, không làm bài tập

4. Đề ra mục tiêu cho tháng 4:

– Không có bạn nào không làm bài tập về nhà, không học bài cũ

– Tăng số lượng các bạn đạt điểm cao, giảm số lượng các bạn bị điểm thấp

– Đạt thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4

5. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắt các nội dung đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày 1 tháng 4 năm 2022

Thư kí
Hoàng Thị H
Lớp trưởng
Nguyễn Văn K

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 11

Biên bản cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức một hoạt động

Trường THCS VN.DOC
Lớp 6A
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Bàn kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 4 năm 2022 (tiết sinh hoạt lớp)

Địa điểm: phòng học lớp 6A

Thành phần tham dự: Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì: lớp trưởng Hoàng Thúy Nga

Thư kí: lớp phó Trần Khánh Vân

Nội dung: bàn kế hoạch tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Giải phóng miền Nam do nhà trường tổ chức, diễn ra vào ngày 29 tháng 4 năm 2022

1. Lớp phó (người đã tham gia họp tại văn phòng đội) trình bày ý nghĩa của ngày Giải phóng miền Nam và ý nghĩa của hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày lịch sử này.

2. Bố trí công việc

a. Chia lớp thành 3 nhóm, gồm:

 • Nhóm luyện tập tiết mục văn nghệ
 • Nhóm chuẩn bị trang phục, đạo cụ
 • Nhóm cổ vũ

b. Luyện tập văn nghệ:

 • Tiết mục thứ nhất: hát tốp ca có nhóm múa phụ họa
 • Tiết mục thứ hai: nhảy trên nền nhạc hiện đại

c. Chuẩn bị trang phục, đạo cụ:

 • Đi thuê, mượn các trang phục cho tiết mục biểu diễn
 • Chuẩn bị các đạo cụ như: lá cờ đỏ sao vàng nhỏ, nón lá, bông hoa cầm tay…

3. Thảo luận về kế hoạch:

 • Ý kiến 1: nên tập luyện vào mỗi cuối giờ học để có các bạn cùng xem và góp ý
 • Ý kiến 2: nên chọn các bài nhạc liên quan đến chủ đề đất nước, giải phóng dân tộc
 • Ý kiến 3: nên quay phim, chụp ảnh lại quá trình tập luyện và buổi biểu diễn để giữ làm kỉ niệm

4. Kết luận: Lớp trưởng tóm tắm những nội dung, ý kiến, công việc đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h ngày 1 tháng 4 năm 2022

Thư kí
Trần Khánh Vân
Lớp trưởng
Hoàng Thúy Nga

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 12

TRƯỜNG THCS NGHĨA TÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          LỚP: 6A1                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Họp thống nhất vấn đề vệ sinh trường lớp

1. Thời gian địa điểm họp

– Thời gian: 14 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2021.

– Địa điểm: Lớp 6A1, Trường THCS Nghĩa Tân.

2. Thành phần tham dự

– Cô giáo: Phạm Thị Ngọc Diệp (chủ nhiệm lớp).

– Toàn thể các bạn học sinh lớp 6A1.

3. Chủ toạ, thư kí cuộc họp

– Chủ toạ: Nguyễn Ngọc Duy (lớp trưởng)

– Thư ký: Phan Quỳnh Thư

4. Nội dung cuộc họp: Bàn kế hoạch “Giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động.

5. Diễn biến cuộc họp

a) Bạn Duy phổ biến kế hoạch “giữ gìn vệ sinh môi trường lớp học và chăm sóc các bồn hoa, cây con trong vườn trường” do nhà trường phát động và kế hoạch của lớp.

b) Thảo luận

– Bạn Thuý Diễm: Lớp ta phải quyết tâm giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ, trang trí lại lớp cho đẹp, cho đúng với quy cách của một lớp học mà nhà trường đã đề ra và đồng thời hàng ngày lớp ta phải phân công tưới nước, bắt sâu, nhổ cỏ các bồn hoa và các cây con theo khu vực đã phân công cho lớp mình để cây mau lớn và tươi đẹp.

– Bạn Thanh Tùng: xung phong mang chổi quét trần nhà và mạng nhện.

– Bạn Nam Đức và bạn Nam Thuật nhận dán lại các khẩu hiệu và sửa soạn lại các lọ hoa trên tường.

– Bạn Hà nhận làm lại bảng theo dõi thi đua của lớp.

– Bạn Mai Hạ yêu cầu các tổ thay phiên nhau trực nhật, lau bàn ghế, cửa sổ, bảng đen.

– Bạn Thanh Hà yêu cầu cả lớp phân công nhau tưới nước các bồn hoa và vườn cây con của lớp mà trường phân công chăm sóc.

c) Kết luận của cuộc họp

– Toàn thể lớp sẽ tham gia làm vệ sinh lớp vào sáng ngày 14 tháng 10.

– Hàng tuần các tổ phân công trực nhật và tưới nước các bồn hoa, vườn cây.

– Mua thêm thùng tưới nước, khăn lau, chổi…

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

    Thư kí                                                            Chủ tọa

      (Đã kí)                                                           (Đã kí)

Phan Quỳnh Thư                                            Nguyễn Ngọc Duy

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 26 – 3

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 00 phút, ngày… tháng… năm…

Địa điểm: tại phòng … (phòng học lớp 6C)

Thành phần tham dự:

 • Giáo viên chủ nhiệm: cô Trần Tú Hảo
 • Toàn thể học sinh lớp 6AC: 38 thành viên

Chủ trì (Chủ tọa): Nguyễn Mỹ Phương – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Phương Hà Minh

Nội dung:

(1) Lớp trưởng đã phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 26 tháng 3 – Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tập thể biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ gồm:

 • Hát tập thể bài “Nối vòng tay lớn”: 23/45
 • Múa truyền thống: 12/45

– Tập thể thống nhất chọn hình thức dự thi là hát tập thể.

– Chủ toạ tiến hành phân chia công việc:

 • Các thành viên tham dự hát tập thể: 15 bạn hát chính, 5 bạn hát bè.
 • Các bạn học sinh tự ứng cử: Mai Trang, Thu Hà, Minh Đức, Anh Tuấn, Đỗ Phương.

(2) Giáo viên chủ nhiệm tổng kết lại:

 • Đồng ý với tiết mục văn nghệ được lựa chọn.
 • Góp ý về trang phục tham dự, đề cử một số gương mặt tham dự tiết mục văn nghệ.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày… tháng… năm…

        Thư kí

(Kí và ghi rõ họ tên)

        Chủ tọa

(Kí và ghi rõ họ tên)

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 14

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản họp lớp

Thời gian bắt đầu giờ…. phút……. ngày……. tháng……. năm…….

Địa điểm tại phòng………….

Thành phần tham dự: giáo viên chủ nhiệm toàn thể học sinh

Chủ trì lớp trưởng

Thư ký ………..

Nội dung: Chủ tọa thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần của lớp đồng thời đưa ra những vấn đề những hạn chế còn tồn đọng kết quả học tập và rèn luyện cụ thể như thế nào, vấn đề còn tồn tại. Những vấn đề hạn chế còn tồn tại ra sao. Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới như thế nào và phần Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

Cuộc họp kết thúc lúc giờ ……phút…….. ngày…….. tháng…… năm……….

Thư ký                                                                                 Chủ trì

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 15

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản họp Thống Nhất Kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11

Thời gian bắt đầu giờ…. phút……. ngày….. tháng…… năm…..

Địa điểm tại phòng ………

Thành phần tham dự: Giáo viên chủ nhiệm và toàn thể học sinh lớp

Chủ trì: lớp trưởng

Thư ký …………..

Nội dung:

– Chủ tọa phổ biến đến tập thể lớp kế hoạch cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày 20 tháng 11 do Nhà trường phát động

– Tập thể lớp biểu quyết lựa chọn các tiết mục văn nghệ bao gồm…

– Tập thể lớp thống nhất chọn hình thức dự thi…….

– Chủ tọa tiến hành phân chia công việc

Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

Cuộc họp kết thúc vào giờ….. phút……… ngày……….. tháng ……..năm……..

 

Thư ký                                Chủ tọa

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 16

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 17

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản họp lớp học thống nhất về vệ sinh trường lớp

Thời gian ………………

Địa điểm……………

Thành phần tham dự

– Giáo viên chủ nhiệm

– Toàn thể các bạn học sinh

Chủ tọa…………

Thư ký …………

Nội dung cuộc họp: bàn về kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường trong lớp học do Nhà trường phát động

Diễn biến cuộc họp: các thành viên lần lượt phát biểu ý kiến để xây dựng kế hoạch kết luận của cuộc họp

Nhận xét của giáo viên chủ nhiệm

Cuộc họp kết thúc lúc……..ngày……….tháng………năm…….

Thư ký                                                               Chủ tọa

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 18

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản trình bày sự việc xích mích tại lớp

Thời gian……………

Ngày………. tháng………. năm…………..

Địa điểm tại……………….

 

Thành phần tham dự

– Ban giám hiệu nhà trường………………

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………….

– Học sinh lớp ………..

Chủ trì

Nội dung:

– Chủ trì thông báo về việc xích mích diễn ra trong lớp

– Các đối tượng tham gia xích mích, nguyên nhân xích bích ban đầu, diễn biến cuộc Xích Bích

– Các bên phát biểu ý kiến về vấn đề xích mích trong lớp học

– Ban giám hiệu phát biểu ý kiến

– Giáo viên chủ nhiệm nhận xét và phát biểu ý kiến giảng hòa hai bên

Kết luận của biên bản

Cuộc họp kết thúc vào lúc…….. ngày………..  tháng………… năm…………

Thư ký                                                          Chủ tọa

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 19

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Biên bản họp lớp về vấn đề kiểm điểm học sinh

Thời gian bắt đầu……………

Ngày…….. tháng…….. năm………..

Địa điểm tại phòng…………….

Thành phần tham dự

– Giáo viên chủ nhiệm………….

– Toàn thể học sinh…………………

Chủ trì………………..

Thư ký………………

Nội dung

– Chủ tọa thông báo về kế hoạch kiểm điểm học sinh của nhà trường

– Nêu những mặt đạt được và mặt hạn chế của lớp

– Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong kỳ học tiếp theo về kiểm điểm và ý thức của học sinh trong lớp

Cuộc họp đi đến kết luận

Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

Cuộc họp kết thúc vào lúc…….. ngày……… tháng…………năm

Thư ký                                                              Chủ tọa

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Lớp: [Tên lớp học]

Ngày: [Ngày, tháng, năm]

Địa điểm: [Nơi diễn ra cuộc họp]

Thời gian bắt đầu: [Giờ bắt đầu]

Thời gian kết thúc: [Giờ kết thúc]

Chủ tọa cuộc họp: [Tên của người chủ trì cuộc họp]

Thư ký: [Tên của người ghi biên bản]

Thành phần tham dự: [Danh sách tên tất cả các thành viên tham dự cuộc họp]

Nội dung cuộc họp:

Mở đầu: (Tóm tắt nội dung của cuộc họp và lý do tổ chức).

Thảo luận về chủ đề 1: (Mô tả nội dung của cuộc thảo luận, ghi chép ý kiến và quan điểm của các thành viên).

Thảo luận về chủ đề 2: (Nếu có nhiều chủ đề).

Quyết định hoặc đề xuất: (Liệt kê các quyết định hoặc đề xuất được đưa ra trong cuộc họp).

Các công việc cần thực hiện sau cuộc họp: (Liệt kê các công việc cụ thể cần được thực hiện sau cuộc họp và ghi rõ ai sẽ chịu trách nhiệm).

Khác: (Thông báo hoặc ghi chép các thông tin khác mà các thành viên muốn đưa vào cuộc họp).

Kết thúc cuộc họp:

Thời gian kết thúc: [Giờ kết thúc].

Chữ ký của chủ tọa: [Chữ ký của người chủ trì cuộc họp].

Chữ ký của thư ký: [Chữ ký của người ghi biên bản].

Ghi chú: (Các ghi chú bổ sung nếu cần).

Biên bản họp lớp giúp duy trì sự rõ ràng và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin trong cuộc họp. Điều quan trọng là đảm bảo tất cả các thành viên đều nhận được bản biên bản và nắm rõ nội dung của cuộc họp.

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 21

TRƯỜNG THCS P.B.C                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 LỚP 6A                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN       

Bàn về việc tổ chức hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thời gian: bắt đầu từ lúc 10h30 ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Địa điểm: phòng học lớp 6A.

Thành phần tham dự: cô giáo Nguyễn Thùy Tr., toàn thể học sinh lớp 6A.

Chủ trì: cô giáo Nguyễn Thùy Tr.

Thư kí: Văn Ngọc H.

Nội dung: bàn về việc tổ chức hoạt động để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/10 do trường THCS P.B.C phát động với chủ đề “Người thắp lửa”.

1. Giáo viên chủ nhiệm phổ biến lại những nội dung trọng tâm mà nhà trường đề ra. Đồng thời, nhấn mạnh vào ý nghĩa của hoạt động này.

2. Phân công nhiệm vụ, công việc:

a. Biểu diễn văn nghệ:

– Đội múa: cô giáo cùng lớp phó văn thể chọn ra 6 bạn múa bài “Người thầy”.

– Đội hát: bạn N. hát đơn ca còn bạn H. đánh piano để đệm nhạc.

b. Làm báo tường:

– Vẽ: do bạn A. phụ trách chính.

– Viết bài: bạn H. phụ trách

– Các thành viên trong đội văn nghệ sẽ không tham gia làm báo tường. Những bạn còn lại sẽ cùng nhau tham gia hoàn thiện báo tường và phải xong trước ngày 18/11.

3. Thảo luận, đóng góp ý kiến:

– Ý kiến 1: Để báo tường nhanh chóng được hoàn thành, bạn Th. sẽ vẽ chính cùng bạn A.

– Ý kiến 2: đề nghị phần hát chuyển sang tam ca.

4. Kết luận:

– Giáo viên chấp thuận các ý kiến đóng góp đến từ tập thể lớp và nhắc lại những công việc, nội dung đã được thống nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h45 ngày 1 tháng 11 năm 2022.

THƯ KÍ                                                                                                              CHỦ TRÌ

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP THỐNG NHẤT

Tên sự kiện: Họp tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ngày: [Ngày], Thời gian: [Giờ]

Địa điểm: [Nơi diễn ra cuộc họp]

Thành phần tham dự:

[Tên người chủ trì hoặc người dẫn dắt buổi họp].

[Danh sách tên các thành viên tham gia cuộc họp].

Nội dung cuộc họp:

– Mở đầu: Cuộc họp được mở bởi [Tên người chủ trì]. [Tên người chủ trì] tóm tắt lý do tổ chức cuộc họp và mục tiêu chính là gì trong buổi họp này.

– Thảo luận về kế hoạch tổ chức hoạt động văn nghệ 8/3:

Các yếu tố chính của chương trình văn nghệ.

Ngày và giờ tổ chức.

Các tiết mục và diễn viên tham gia.

Chuẩn bị kỹ thuật và trang phục.

Ngân sách và tài chính.

– Phân công nhiệm vụ:

Xác định người phụ trách từng phần trong kế hoạch tổ chức.

Đặt ra các hạn chế thời gian và mục tiêu cụ thể.

– Bàn về quản lý và kiểm soát dự án:

Xác định các biện pháp kiểm soát chất lượng và thời gian của hoạt động.

 

Điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

– Phân công công việc sau cuộc họp:

Liệt kê các công việc cần thực hiện sau cuộc họp và ghi rõ ai sẽ chịu trách nhiệm.

– Khác: (Các thông tin khác mà các thành viên muốn đưa vào cuộc họp).

Kết thúc cuộc họp:

Thời gian kết thúc: [Giờ kết thúc].

Chữ ký của người chủ trì: [Chữ ký của người chủ trì hoặc người dẫn dắt buổi họp].

Chữ ký của thư ký: [Chữ ký của người ghi biên bản].

Ghi chú: (Các ghi chú bổ sung nếu cần).

Biên bản này ghi lại cuộc họp tổ chức hoạt động văn nghệ chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bao gồm nhiều phần nội dung cụ thể và quyết định về kế hoạch tổ chức. Điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều nhận được bản biên bản và nắm rõ nhiệm vụ của họ sau cuộc họp.

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN

Tên sự kiện: Họp chi đoàn

Ngày: [Ngày], Thời gian: [Giờ]

Địa điểm: [Nơi diễn ra cuộc họp]

Thành phần tham dự:

Chủ tọa: [Tên người chủ trì hoặc người dẫn dắt buổi họp].

Thư ký: [Tên thư ký].

Các thành viên chi đoàn tham dự.

Nội dung cuộc họp:

Mở đầu: Cuộc họp được mở bởi [Tên người chủ trì]. [Tên người chủ trì] tóm tắt lý do tổ chức cuộc họp và mục tiêu chính là gì trong buổi họp này.

Báo cáo công việc của chi đoàn:

Các thành viên trong chi đoàn trình bày công việc, hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua.

Ghi nhận các thành tựu và khó khăn gặp phải.

Thảo luận về các vấn đề quan trọng:

Bàn về các vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động của chi đoàn.

Trình bày ý kiến, đề xuất và thảo luận để tìm ra giải pháp cho các vấn đề này.

Phân công nhiệm vụ:

Xác định người phụ trách từng phần công việc hoặc dự án trong chi đoàn.

Đặt ra các hạn chế thời gian và mục tiêu cụ thể.

Kế hoạch hoạt động tiếp theo:

Xây dựng kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai, bao gồm việc xác định thời gian, địa điểm và nguồn lực cần thiết.

Phân công công việc sau cuộc họp:

Liệt kê các công việc cần thực hiện sau cuộc họp và ghi rõ ai sẽ chịu trách nhiệm.

Khác: (Các thông tin khác mà các thành viên muốn đưa vào cuộc họp).

Kết thúc cuộc họp:

Thời gian kết thúc: [Giờ kết thúc].

Chữ ký của người chủ trì: [Chữ ký của người chủ trì hoặc người dẫn dắt buổi họp].

Chữ ký của thư ký: [Chữ ký của người ghi biên bản].

Ghi chú: (Các ghi chú bổ sung nếu cần).

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỌP TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 20… – 20…

Ngày: [Ngày], Thời gian: [Giờ]

Địa điểm: [Nơi diễn ra cuộc họp]

Thành phần tham dự:

[Tên người chủ trì hoặc người dẫn dắt buổi họp].

[Danh sách tên các thành viên tham gia cuộc họp].

Nội dung cuộc họp:

Mở đầu: Cuộc họp được mở bởi [Tên người chủ trì]. [Tên người chủ trì] tóm tắt lý do tổ chức cuộc họp và mục tiêu chính là gì trong buổi họp này.

Báo cáo kết quả thi đua năm học 20… – 20…:

Tổng kết các hoạt động thi đua năm học qua.

Thông báo các kết quả, thành tích của từng cá nhân, tổ chức hoặc lớp học.

Phân tích và đánh giá kết quả:

Trình bày các yếu điểm mạnh, yếu của kết quả thi đua.

Thảo luận về những hạn chế, vấn đề cần cải thiện.

Thảo luận về kế hoạch năm học sau:

Đặt ra các mục tiêu và kế hoạch cho năm học tiếp theo.

Bàn về các hoạt động thi đua và cách thức tổ chức chúng.

Phân công nhiệm vụ:

Xác định người phụ trách từng phần trong kế hoạch năm học sau.

Đặt ra các hạn chế thời gian và mục tiêu cụ thể.

Phân công công việc sau cuộc họp:

Liệt kê các công việc cần thực hiện sau cuộc họp và ghi rõ ai sẽ chịu trách nhiệm.

Khác: (Các thông tin khác mà các thành viên muốn đưa vào cuộc họp).

Kết thúc cuộc họp:

Thời gian kết thúc: [Giờ kết thúc].

Chữ ký của người chủ trì: [Chữ ký của người chủ trì hoặc người dẫn dắt buổi họp].

Chữ ký của thư ký: [Chữ ký của người ghi biên bản].

Ghi chú: (Các ghi chú bổ sung nếu cần).

Biên bản này ghi lại cuộc họp tổng kết thi đua năm học, bao gồm nhiều phần nội dung cụ thể và quyết định về kế hoạch năm học sau. Điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều nhận được bản biên bản và nắm rõ nhiệm vụ của họ sau cuộc họp.

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian bắt đầu: 8 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Địa điểm: tại phòng B15 (phòng học lớp 6A)

Thành phần tham dự:

– Giáo viên chủ nhiệm: cô Nguyễn Thu Hoài

– Toàn thể học sinh lớp 6A

Chủ trì (Chủ tọa): Trần Thu Anh – Lớp trưởng

Thư kí (người ghi biên bản): Nguyễn Mai Anh

Nội dung:

(1) Chủ tọa Trần Thu Anh thông báo kết quả học tập và rèn luyện trong tuần qua. Đồng thời đưa ra những vấn đề chưa tốt còn tồn tại.

– Kết quả học tập và rèn luyện:

+ Số tiết trong tuần lớp đạt loại giỏi: 25/30 tiết.

+ Số điểm 9, 10 ghi nhận trong tuần: 30 điểm.

+ Xếp hạng thi đua của lớp trong toàn trường: 9.

– Vấn đề còn tồn tại:

+ Một số bạn còn đi học muộn.

+ Trong một số giờ học, lớp còn bị thầy cô nhắc nhở về việc nói chuyện riêng.

+ Một số bạn chưa học bài cũ, làm bài tập về nhà.

(2) Chủ tọa đưa ra những mục tiêu trong tuần tới

+ Các thành viên tiếp tục phát huy trong học tập.

+ Nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, lớp.

+ Phân công các bạn: Hoàng Thu Lan, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thu Trang phụ trách công việc trực tuần của lớp.

+ Dự kiến xếp hạng thi đua trên toàn trường mà lớp cần đạt: 5

(3) Giáo viên chủ nhiệm nhận xét

+ Lớp có tiến bộ so với tuần trước.

+ Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận- Mẫu 26

TRƯỜNG THCS …… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN

Chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”

Thời gian bắt đầu:….giờ ngày…tháng…năm….

Địa điểm: Lớp….trường THCS….

Thành phần tham gia: Giáo viên chủ nhiệm, …đội viên chi đội…và bạn…- Liên đội trưởng.

Chủ trì:… – Lớp trưởng.

Thư kí: … – Lớp phó học tập.

Nội dung sinh hoạt:

(1) Lớp trưởng … đứng lên tổ chức cả lớp thảo luận về chủ đề “Hạn chế sử dụng bao bì ni lông và chất thải nhựa”.

Về hoạt động thảo luận đưa ra ý kiến:

Sau khi hoạt động thảo luận, tổ trưởng các tổ đưa ra ý kiến và được tổng hợp lại như sau:

1. Hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon tại đơn vị, thay bằng sản phẩm hữu cơ, sử dụng nhiều lần.

2. Sử dụng quy trình xử lí rác thải “giảm thiểu – tái sử dụng – tái chế”.

3. Tổ chức thu hồi túi ni lông để tái chế.

4. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng.

5. Phía địa phương hỗ trợ xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông.

(2) Ý kiến của một số cá nhân bổ sung:

1. Tổ chức các chương trình thu gom rác thải, sáng tạo, tái sử dụng những rác thải không sử dụng nữa trở thành những đồ vật hữu ích.

2. Bổ sung thùng chứa rác tại các vị trí sản xuất, phân loại rác có thể tái chế với rác thải hữu cơ, dễ phân hủy.

3. Tổ chức ra quân thu gom rác thải nói chung và rác thải nhựa nói riêng.

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc …. ngày… tháng… năm…

THƯ KÍ

(Kí và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:

Lưu: Hồ sơ chi đội.

*****

Trên đây là hơn 26 mẫu Viết biên bản một cuộc họp, một cuộc thảo luận lớp 6 do thầy cô biên soạn. Hy vọng nội dung trong bài học hôm nay sẽ giúp các em có thêm nhiều ý tưởng mới lạ để từ đó hoàn thành tốt bài tập của mình đạt điểm số cao nhất nhé.

Đăng bởi thầy cô trường THCS Bình Chánh trong chuyên mục Học tậplớp 6

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *