Bài 1 trang 18 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 1 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1:

Ghép mỗi phép tính ở cột A với lũy thừa tương ứng của nó ở cột B:

Cột A

Cột B

37.33

517

59:57

23

211:28

310

512.55

52

Lời giải:

Ta có: 37.33 = 37+3 = 310;

59 : 57 = 59-7 = 52;

211:28 = 211-8 = 23;

512.55 = 512 + 5 = 517

Ta có bảng phép tính ở cột A và lũy thừa tương ứng của cột B như sau:

Cột A

Cột B

37.33

310

59:57

52

211:28

23

512.55

517

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khởi động trang 16 Toán lớp 6 Tập 1: Hoạt động khởi động trang 16: S = a^2; V = a^3 ….

  • Hoạt động khám phá 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 1: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa. a) 5.5.5 ….

  • Thực hành 1 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa: 3.3.3; 6.6.6.6 ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1: Viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa. a) 3.3^3 b) b) 2^2.2^4 ….

  • Thực hành 2 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa: 3^3.3^4 = 3^3+4 ….

  • Hoạt động khám phá 3 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1: Từ phép tính 5^2.5^5 = 5^7, em hãy suy ra kết quả của mỗi phép tính 5^7:5^2 ….

  • Thực hành 3 trang 17 Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả của mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa. 11^7:11^3 ….

  • Bài 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả của phép tính sau dưới dạng một lũy thừa: 5^7 . 5^5 ….

  • Bài 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: Theo Tổng cục Thống kê, tháng 10 năm 2020 dân số được làm tròn là ….

  • Bài 4 trang 18 Toán lớp 6 Tập 1: Biết rằng khối lượng của Trái Đất khoảng ảnh tấn, khối lượng mặt trăng ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *