Bài 1 trang 30 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 9: Ước và bội

Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1:

Chọn kí hiệu  hoặc  thay cho ? trong mỗi câu sau để được các kết luận đúng.

a) 6 ? Ư(48);         b) 12 ? Ư(30);       c) 7 ? Ư(42);

d) 18 ? B(4);          e) 28 ? B(7);         f) 36 ? B(12).

Lời giải:

a) 48 chia hết cho 6 nên 48 là bội của 6 hay 6 là ước của 48, ta viết 6 ∈ Ư(48);

b) 30 không chia hết cho 12 nên 30 không là bội của 12 hay 12 không là ước của 30, ta viết 12 ∉ Ư(30);

c) 42 chia hết cho 7 nên 42 là bội của 7 hay 7 là ước của 42, ta viết 7 ∈ Ư(42);

d) 18 không chia hết cho 4 nên 18 không phải là bội của 4, ta viết 18  B(4);

e) 28 chia hết cho 7 nên 28 là bội của 7, ta viết 28  B(7);

f) 36 chia hết cho 12 nên 36 là bội của 12, ta viết 36  B(12).

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 9: Ước và bội hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khởi động trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Ước và bội có họ hàng với nhau không nhỉ ….

  • Hoạt động khám phá 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu ….

  • Thực hành 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn từ thích hợp trong các từ ước, bội thay thế ? ở mỗi câu sau ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Số 18 có thể chia hết cho những số nào ….

  • Thực hành 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập hợp sau: a) Ư(17); b) Ư(20) ….

  • Hoạt động khám phá 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó ….

  • Thực hành 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập hợp sau: a) B(4); b) B(7) ….

  • Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tập hợp các ước của 30. Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50 ….

  • Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ….

  • Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Để viết được số 20 trước thì người thắng cuộc phải viết được số 16 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *