Bài 2 trang 30 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 9: Ước và bội

Bài 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Tìm tập hợp các ước của 30.

b) Tìm tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50.

c) Tìm tập hợp C các số tự nhiên x sao cho x vừa là bội của 18, vừa là ước của 72.

Lời giải:

a) Để tìm ước của 30 ta chia 30 lần lượt với các số tự nhiên từ 1 đến 30. 

Ta thấy 30 chia hết cho 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30.

Vậy tập hợp các ước của 30 là: Ư(30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30}.

b) Để tìm các bội của 6 ta nhân 6 lần lượt với các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; …

Khi đó tập hợp các bội của 6 là: B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; 54; 60; …}.

Tập hợp các bội của 6 nhỏ hơn 50 là: {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48}.

c) 

Ta lấy 18 nhân lần lượt các số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

Ta được: B(18) = {0; 18; 36; 54; 72; 81; 90; …}

Ta lấy 72 chia cho tất các các số tự nhiên khác 0 từ 1 đến 72, ta được:

Ư(72) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18; 24; 36; 72}

Vì x là số vừa là bội của 18 vừa là ước của 72 nên x ∈ { 18; 36;72};

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 9: Ước và bội hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khởi động trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Ước và bội có họ hàng với nhau không nhỉ ….

  • Hoạt động khám phá 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Lớp 6A có 36 học sinh. Trong một tiết mục đồng diễn thể dục nhịp điệu ….

  • Thực hành 1 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn từ thích hợp trong các từ ước, bội thay thế ? ở mỗi câu sau ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Số 18 có thể chia hết cho những số nào ….

  • Thực hành 2 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập hợp sau: a) Ư(17); b) Ư(20) ….

  • Hoạt động khám phá 3 trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Chuẩn bị một số mảnh giấy nhỏ có chiều dài 3 cm. Ghép các mảnh giấy nhỏ đó ….

  • Thực hành 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm các tập hợp sau: a) B(4); b) B(7) ….

  • Bài 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn kí hiệu ∈ hoặc ∉ thay cho ? trong mỗi câu sau để được các kết luận ….

  • Bài 3 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử ….

  • Bài 4 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Để viết được số 20 trước thì người thắng cuộc phải viết được số 16 ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *