Bài 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Hình có tâm đối xứng

Bài 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm tâm đối xứng của các hình sau đây (nếu có).

Bài 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Tâm đối xứng của các hình được biểu diễn như sau:

Hình a) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Bài 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Hình b) không có tâm đối xứng.

Hình c)

– Nếu xét tính đối xứng cả màu sắc thì hình c) không có tâm đối xứng.

– Nếu xét tính đối xứng không kể màu sắc thì hình c) có tâm đối xứng (như hình vẽ).

Bài 1 trang 58 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Hình có tâm đối xứng hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: a) Lấy một điểm A bất kì trên đường tròn tâm O. Hãy tìm điểm B ….

  • Thực hành 1 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm tâm đối xứng của mỗi hình (nếu có). ….

  • Vận dụng trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy cho biết trong những hình đã học như hình vuông, hình tam giác ….

  • Thực hành 2 trang 57 Toán lớp 6 Tập 2: Hai bông hoa và chiếc lá dưới đây, hình nào có tâm đối xứng? ….

  • Bài 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hãy chỉ ra tâm đối xứng của nó (nếu có). ….

  • Bài 3 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng? Chữ cái nào vừa có trục đối ….

  • Bài 4 trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *