Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 76 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng

Bài 1 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường thẳng m. Hãy nêu các bộ ba điểm thẳng hàng và các bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài 1 trang 76 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bạn đang xem: Bài 1 trang 76 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Các bộ ba điểm thẳng hàng: (A, B, C); (B, C, D); ( A, C, D); (A, B, D).

Các bộ ba điểm không thẳng hàng: (A, B, E); (A, C, E); ( A, D, E); (B, C, E); (B, D, E); (C, D, E).

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 74 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây. ….

  • Thực hành 1 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: – Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát đèn giao thông ở hình bên. Đèn màu nào nằm giữa hai ….

  • Thực hành 2 trang 75 Toán lớp 6 Tập 2: Em vẽ hai điểm A và B trên giấy. Hãy vẽ thêm điểm C sao cho điểm ….

  • Bài 2 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng. Sau đó ….

  • Bài 3 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm: a) Nằm giữa hai điểm M và N ….

  • Bài 4 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: a) Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, ….

  • Bài 5 trang 76 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button