Bài 16: Đọc mở rộng trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 16: Đọc mở rộng trang 68 SGK Tiếng Việt lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Câu 1

Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,… về bài học ứng xử, cách giao tiếp với những người xung quanh và viết phiếu đọc sách theo mẫu.

Hướng dẫn giải:

Em tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ,… trong sách, báo, tạp chí,… 

Lời giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Câu 2

Chia sẻ với bạn về bài đã đọc.

Hướng dẫn giải:

Em chia sẻ với bạn về bài em đã đọc ở câu trên, nêu cảm xúc và bài học rút ra được từ bài đọc.  

Lời giải:

Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập. 

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Tiếng Việt lớp 3 – Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *