Bài 2 trang 65 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 2 trang 65 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Bài 2 trang 65 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng phần mười) của:

a) 16 và 75; 

b) 6,55 và 8,1.

Lời giải:

a) Tỉ số phần trăm của 16 và 75 bằng: Bài 2 trang 65 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Vậy tỉ số phần trăm của 16 và 75 bằng 21,3%.

b) Tỉ số phần trăm của 6,55 và 8,1 là: Bài 2 trang 65 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Vậy tỉ số phần trăm của 6,55 và 8,1 bằng 80,9%.

Lời giải Toán 6 Bài 9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Số Pi được người Ba-bi-lon (Babylon) cổ đại phát hiện gần bốn nghìn năm trước và được biểu diễn bằng chữ cái Hy Lạp ….

 • Hoạt động 1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2: Viết thương trong phép chia số 1 000 cho số 10 để so sánh chúng. ….

 • Luyện tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 2: a) Viết tỉ số của: – 5 và – 7; 23,7 và 89,6; 4 và 3/7 . ….

 • Hoạt động 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Phương đi bộ với vận tốc 4 km/h. Bạn Quân đi bộ với vận tốc 5 km/h. Tính tỉ số giữa vận tốc của bạn Phương và vận tốc của bạn Quân. ….

 • Luyện tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: Trong không khí, ánh sáng chuyển động với vận tốc khoảng 300 000 km/s, còn âm thanh lan truyền với vận tốc khoảng 343,2 m/s. ….

 • Hoạt động 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm của 3 và 5. ….

 • Luyện tập 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm của a và b với b lần lượt là các số sau: 10; 100; 1 000. ….

 • Luyện tập 4 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số phần trăm ( làm tròn đến hàng phần mười) của 12 và 35. ….

 • Hoạt động 4 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: Xe ô tô tải đi với vận tốc 45 km/h, xe ô tô con đi với vận tốc 60 km/h. Vận tốc của xe ô tô tải bằng bao nhiêu phần trăm vận tốc của xe ô tô con? ….

 • Luyện tập 5 trang 65 Toán lớp 6 Tập 2: Theo http://vietnam.unfpa.org ngày 19/12/2019, dân số Việt Nam tính đến 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96 208 984 người, trong đó có 47 881 061 nam và 48 327 923 nữ. Hãy tính tỉ số phần trăm của dân số nữ so với dân số cả nước ( làm tròn đến hàng phần trăm). ….

 • Bài 1 trang 65 Toán lớp 6 Tập 2: Tính tỉ số của: ….

 • Bài 3 trang 65 Toán lớp 6 Tập 2: Một doanh nghiệp thống kê số lượng xi măng bán được trong bốn tháng cuối năm 2019 ở biểu đồ trong Hình 1. ….

 • Bài 4 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2: Biểu đồ ở Hình 2 thống kê số giờ đọc sách của bạn Châu trong ba ngày cuối tuần. ….

 • Bài 5 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2: Xếp loại thi đua ba tổ lao động của một đội sản xuất được thống kê như sau (đơn vị: người): ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *