Bài 3.38 trang 72 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Bài 3.38 trang 72 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên

Bài 3.38 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1:

Ba bạn An, Bình, Cường chơi ném tiêu với bia gồm năm vòng như Hình 3.19. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Bài 3.38 trang 72 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Hỏi trong ba bạn, bạn nào đạt điểm cao nhất?

Bài 3.38 trang 72 Toán 6 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Số điểm của An là: 

10.1 + 2.7 + 1.(- 1) + 1.(- 3) = 20

Số điểm của Bình là: 

 2.10 + 1.3 + 2.(- 3) = 17

Số điểm của Cường là:  

3.7 + 1.3 + 1.(-1) = 23

Vì 17 < 20 < 23 nên bạn Cường đạt điểm cao nhất

Vậy bạn Cường đạt điểm cao nhất.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 16: Phép nhân số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia ….

 • Hoạt động 2 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước của – 9 và Tìm các bội của 4 lớn hơn – 20 và nhỏ hơn 20 ….

 • Luyện tập 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép nhân sau: a) (-12).12; b) 137. (-15) ….

 • Vận dụng 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng phép nhân hai số nguyên khác dấu để giải bài toán mở đầu ….

 • Hoạt động 3 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát ba dòng đầu và nhận xét về dấu của tích mỗi khi đổi dấu ….

 • Hoạt động 4 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Dựa vào nhận xét ở HĐ 3, hãy dự đoán kết quả của (-3).(-7) ….

 • Luyện tập 2 trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép nhân sau: a)(-12).(-12); b)(-137).(-15) ….

 • Thử thách nhỏ trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Thay mỗi dấu ? bằng số sao cho số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích ….

 • Câu hỏi trang 71 Toán lớp 6 Tập 1: Tính a(b + c) và ab + ac khi a = – 2, b = 14, c = – 4 ….

 • Luyện tập 3 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của tích P = 3. (- 4). 5. (- 6) ….

 • Bài 3.32 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Nhân hai số khác dấu: a) 24.(-25); b) (-15).12 ….

 • Bài 3.33 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Nhân hai số cùng dấu: a)(-298).(-4); b)(-10).(-135) ….

 • Bài 3.34 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Một tích nhiều thừa số sẽ mang dấu dương hay âm nếu trong tích đó có ….

 • Bài 3.35 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Tính một cách hợp lí: a) 4.(1 930 + 2 019) + 4.(-2 019) ….

 • Bài 3.36 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Cho biết tích của hai số tự nhiên n và m là 36. Mỗi tích n.(-m) ….

 • Bài 3.37 trang 72 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức sau một cách hợp lí: a) (- 8).72 + 8.(-19) – (-8) ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *