Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài tập cuối chương 1

Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) 51;

b) 76;

c) 225;

d) 1 800.

Lời giải:

Ta có thể phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách viết “theo cột dọc” hoặc “rẽ nhánh”.

a) Ta có:

Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Vậy 51 = 3 . 17.

b) Ta có: 

Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Vậy 76 = 2 . 2 . 19 = 22 . 19.

c) Ta có: 

Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Vậy 225 = 3 . 3 . 5 . 5 = 32 . 52

 d) Ta có: 1 800 = 10 . 180 

Bài 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Vậy 1 800 = 2 . 5 . 2 . 5 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32 . 52.

Lời giải Toán 6 Bài tập cuối chương 1 hay, chi tiết khác:

  • Bài 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: ….

  • Bài 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Chọn kí hiệu ….

  • Bài 4 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của hai số: ….

  • Bài 5 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm BCNN của các số sau ….

  • Bài 6 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Dọc theo hai bên của một con đường dài 1 500m, các cột điện ….

  • Bài 7 trang 59, 60 Toán lớp 6 Tập 1: Hệ mặt Trời gồm tám hành tinh, đó là: Sao Thủy, Sao Kim ….

  • Bài 8 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *