Hoạt động khám phá trang 19 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3 . 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính

Hoạt động khám phá trang 19 Toán lớp 6 Tập 1: Khi thực hiện phép tính 6 – 6 : 3 . 2, bạn An ra kết quả bằng 0, bạn Bình ra kết quả bằng 2, bạn Chi ra kết quả bằng 5. Vì sao có các kết quả khác nhau đó?

Lời giải:

Bạn An đã thực hiện phép tính từ trái sang phải:

6 – 6 : 3 . 2

= 0 : 3 . 2

= 0 . 2

= 0.

Bạn Bình thực hiện 6 chia 3 trước, rồi lấy kết quả này nhân với 2, sau cùng mới thực hiện phép trừ: 

6 – 6 : 3 . 2

= 6 – 2 . 2

= 6 – 4

= 2.

Bạn Chi thực hiện 3 nhân 2 trước, sau đó thực hiện phép chia và cuối cùng thực hiện phép trừ:

6 – 6 : 3 . 2

= 6 – 6 : 6

= 6 – 1

= 5.

Mỗi bạn có một cách làm khác nhau nên dẫn đến kết quả phép tính là khác nhau.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khởi động trang 19 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính 6 – (6 : 3 + 1).2 như thế nào ….

  • Thực hành 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 72.19 – 36^2:18 b) 750:{ 130 – [(5.14 – 65)^3 + 3]} ….

  • Thực hành 2 trang 19 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, thỏa mãn: (13x – 12^2):5 = 5 ….

  • Thực hành 3 trang 20 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay, tính: a) 93.(4 237 – 1 928) + 2 500 ….

  • Bài 1 trang 20 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) 2023 – 25^2 : 53 + 27 b) 60 : [ 7.(11^2 – 20.6) + 5 ] ….

  • Bài 2 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, biết: a) (9x – 2^3) :5 = 2 ….

  • Bài 3 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng máy tính cầm tay tính: a) 2027^2 – 1973^2 ….

  • Bài 4 trang 21 Toán lớp 6 Tập 1: Bảng sau thể hiện số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *