Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 70 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên

Bài 3 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1:

Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:

Bạn đang xem: Bài 3 trang 70 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

a) (+4).(-8) với 0;           b) (-3).4 với 4;

c) (-5).(-8) với (+5).(+8).

Lời giải:

a) Vì (+4).(- 8) ra kết quả mang dấu âm. Do đó (+4).(- 8) < 0.

b) Vì (- 3).4 ra kết quả mang dấu âm mà 4 là số nguyên dương. Do đó (- 3).4 < 4.

c) Vì (- 5) (- 8) và (+5).(+8) ra kết quả mang giá trị dương và đều bằng 5 . 8 

Do đó (- 5).(- 8) = (+5).(+8).

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Tích của hai số nguyên âm là số thế nào? Tìm thương của phép chia ….

 • Hoạt động khám phá 1 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Hoàn thành các phép tính sau: (-4).3 = (-4) + (-4) + (-4) ….

 • Thực hành 1 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính sau: a) (-5).4; b) 6.(-7) ….

 • Vận dụng 1 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Nhân hai số nguyên dương. Ta đã biết nhân hai số nguyên dương ….

 • Thực hành 2 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Tính các tích sau: a = (-2).(-3); b = (-15).(-6) ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh ….

 • Hoạt động khám phá 4 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh ….

 • Thực hành 3 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: P là tích của 8 số nguyên khác 0 trong đó có đúng 4 số dương ….

 • Hoạt động khám phá 5 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính rồi so sánh kết quả tương ứng ở hai cột màu xanh ….

 • Thực hành 4 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: (-2).29 + (-2).(-99) + (-2).(-30) ….

 • Hoạt động khám phá 6 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Một tàu lặn thám hiểm đại dương lặn xuống thêm được 12 m trong 3 phút ….

 • Thực hành 5 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm thương của các phép chia sau: a) (-2 020):2 ….

 • Vận dụng 2 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Một máy cấp đông (làm lạnh nhanh) trong 6 phút đã làm thay đổi nhiệt độ được ….

 • Thực hành 6 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: -10 có phải là một bội của 2 hay không? Tìm các ước của 5 ….

 • Bài 1 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tính: a) (-3).7; b) (-8).(-6); c) (+12).(-20) ….

 • Bài 2 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tích 213.3. Từ đó suy ra nhanh kết quả của các tích sau ….

 • Bài 4 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện phép tính: a) (- 3).(- 2).(- 5). 4; b) 3.2.(- 8).(- 5) ….

 • Bài 5 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Một kho lạnh đang ở nhiệt độ 8^0C, một công nhân cần đặt chế độ làm cho ….

 • Bài 6 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Hồng đang ngồi trên máy bay, bạn ấy thấy màn hình thông bảo nhiệt độ ….

 • Bài 7 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: a) (- 24).x = – 120; b) 6.x = 24 ….

 • Bài 8 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm hai số nguyên khác nhau a và b thỏa mãn a ⋮ b và b ⋮ a ….

 • Bài 9 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tất cả các ước của các số nguyên sau: 6; -1; 13; -25 ….

 • Bài 10 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ba bội của 5; -5 ….

 • Bài 11 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ đầu tuần tại một trạm nghiên cứu ở Nam Cực là ….

 • Bài 12 trang 70 Toán lớp 6 Tập 1: Sau một quý kinh doanh, bác Ba lãi được 60 triệu đồng, còn chú Tư lại lỗ ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh với mục tiêu chung là tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà học sinh có thể phát triển khả năng và đạt được thành công trong quá trình học tập. Chúng tôi cam kết xây dựng một không gian học tập đầy thách thức, sáng tạo và linh hoạt, nơi mà học sinh được khuyến khích khám phá, rèn luyện kỹ năng và trở thành những người học suốt đời.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button