Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Hình đưới đây gồm các hình nào?

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 3

Bài 3 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hình đưới đây gồm các hình nào?

Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Hình đã cho gồm các hình: Hình tam giác đều, hình thoi, hình thang cân và hình lục giác đều được xác định như sau:

– Hình tam giác đều

Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Hình thoi

Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Hình thang cân

Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

– Hình lục giác đều

Bài 3 trang 93 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài tập cuối chương 3 hay, chi tiết khác:

  • Câu 1 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 50 m và 60 m thì diện tích ….

  • Câu 2 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hình thang cân có độ dài cạnh đáy và chiều cao lần lượt là 40 m, 30 m ….

  • Câu 3 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hình bình hành có chiều dài một cạnh và chiều cao tương ứng lần lượt là 70 dm ….

  • Bài 1 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy vẽ các hình sau đây: Tam giác đều có cạnh là 5 cm ….

  • Bài 2 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cắt 3 hình như hình dưới đây và ghép lại để được một hình vuông ….

  • Bài 4 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cắt ghép 5 hình bình hành sao cho khi ghép lại tạo thành một hình bình hành ….

  • Bài 5 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đếm xem hình dưới đây có bao nhiêu hình thang cân, bao nhiêu hình ….

  • Bài 6 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cắt 6 hình tam giác đều rồi ghép lại thành hình bình hành ….

  • Bài 7 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Để làm một con diều, bạn Nam lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *