Bài 4 trang 55 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 4 trang 55 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Hình có trục đối xứng

Bài 4 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng? Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

Bài 4 trang 55 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Hình a) không có trục đối xứng.

Hình b) không có trục đối xứng.

Hình c) có trục đối xứng, được biểu diễn như trên hình vẽ.

Bài 4 trang 55 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 1: Hình có trục đối xứng hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá trang 52 Toán lớp 6 Tập 2: Trong Hình a và Hình b ở dưới, hình bên trái được gấp theo đường nét ….

  • Thực hành 1 trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm một trục đối xứng của các hình sau (nếu có). ….

  • Vận dụng trang 53 Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi hình sau có bao nhiêu trục đối xứng: ….

  • Thực hành 2 trang 54 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hãy chỉ ra trục đối xứng (nếu có). ….

  • Bài 1 trang 54 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng? ….

  • Bài 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không? ….

  • Bài 3 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau. a) Hình vuông; b) Hình chữ nhật; ….

  • Bài 5 trang 55 Toán lớp 6 Tập 2: Hình con cua và hình củ khoai bên dưới, hình nào có trục đối xứng? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *