Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 5 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1.

a)Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

b)Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

c)Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

d)Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Gợi ý:

a) Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

c)Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Để tách một phân số thành tổng của các phân số có tử số bằng 1 thì ta cần tách thỏa mãn:

– Các số sau khi tách ra thuộc ước của mẫu số.

– Tổng của hai hay nhiều số đó bằng tử số của phân số đã cho. 

a) Phân số Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

Các ước của mẫu là các số tự nhiên: Ư(3) = .

Nhận thấy: tổng của hai số thuộc ước tự nhiên của 3 không có tổng bằng 2.

Nên ta biến đổi:Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

– Các ước của mẫu là các số tự nhiên: Ư(6) = .

– Các số khác nhau thuộc thuộc tập hợp Ư(6) là số tự nhiên và có tổng bằng 4 là 3 và 1.

Do đóBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

VậyBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

b) Phân sốBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

– Các ước của mẫu là các số tự nhiên: Ư(15) = .

– Các số khác nhau thuộc thuộc tập hợp Ư(15) là số tự nhiên và có tổng bằng 8 là 5 và 3.

Do đóBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

VậyBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

c) Phân số Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

– Các ước của mẫu là các số tự nhiên: Ư(8) = .

– Các số khác nhau thuộc thuộc tập hợp Ư(8) là số tự nhiên và có tổng bằng 7 là 4; 2 và 1.

Do đóBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

VậyBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

d) Phân số Bài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

– Các ước của mẫu là các số tự nhiên: Ư(18) = .

– Các số khác nhau thuộc thuộc tập hợp Ư(18) là số tự nhiên và có tổng bằng 17 là 9; 6 và 2.

Do đóBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

VậyBài 5 trang 18 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau ….

  • Thực hành 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a)4/(-3) + (-22)/5 ; b)(-5)/(-6) + 7/(-8) ….

  • Thực hành 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị biểu thức (3/5 + (-2)/7) + (-1)/5 theo cách hợp lí ….

  • Thực hành 3 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số ….

  • Thực hành 4 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép tính (-4)/3 – 12/5 ….

  • Thực hành 5 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép tính: -((-3)/4)) – (2/3 + 1/4) ….

  • Bài 1 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (có cách dùng tính chất ….

  • Bài 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau: (-5)/6; ….

  • Bài 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ ….

  • Bài 4 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *