Thực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Thực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

Thực hành 5 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép tính:Thực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Lời giải:

Ta có thể thực hiện phép tínhThực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6bằng hai cách:

Cách 1: (Áp dụng quy tắc bỏ ngoặc, sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp để đưa nhóm các phân số có cùng mẫu số).

Thực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Thực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Cách 2: Thực hiện phép tính theo thứ tự (trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau).
Thực hành 5 trang 17 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau ….

  • Thực hành 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: a)4/(-3) + (-22)/5 ; b)(-5)/(-6) + 7/(-8) ….

  • Thực hành 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị biểu thức (3/5 + (-2)/7) + (-1)/5 theo cách hợp lí ….

  • Thực hành 3 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số ….

  • Thực hành 4 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện phép tính (-4)/3 – 12/5 ….

  • Bài 1 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (có cách dùng tính chất ….

  • Bài 2 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau: (-5)/6; ….

  • Bài 3 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ ….

  • Bài 4 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc ….

  • Bài 5 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *