Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: thời gian là dành cho việc học ở trường; thời gian là dành cho các hoạt động ngoại khoá; thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:

Giải Toán 6 Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy: Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 thời gian là dành cho việc học ở trường; Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 thời gian là dành cho các hoạt động ngoại khoá; Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 thời gian dành cho hoạt động ăn, ngủ. Còn lại là thời gian dành cho các công việc cá nhân khác. Hỏi:

a) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khoá?

b) Mai đã dành bao nhiêu phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác?

Lời giải:

a) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khoá là:

Mai tự nhẩm tính về thời gian biểu của mình trong một ngày thì thấy

b) Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường; hoạt động ngoại khoá và hoạt động ăn, ngủ là:

Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Mai đã dành số phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác là:

Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

Vậy Mai đã dành Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 số phần thời gian trong ngày cho việc học ở trường và hoạt động ngoại khoá; dành Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 số phần thời gian trong ngày cho các công việc cá nhân khác.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số hay, chi tiết khác:

 • Bài toán mở đầu trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Tuấn ước tính cần 3 giờ ngày chủ nhật để hoàn thành một bức tranh tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3. ….

 • Hoạt động 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu (có tử và mẫu dương) rồi tính các tổng ….

 • Luyện Tập 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: -7/12+5/12; -8/11+-19/11 ….

 • Hoạt động 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Để thực hiện phép cộng Để thực hiện phép cộng 5/7 + -3/4, em hãy làm theo các bước sau , em hãy làm theo các bước sau: ….

 • Luyện Tập 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: -5/8 + -7/20 ….

 • Hoạt động 3 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tính các tổng: Tính các tổng: 1/2 + -1/2; 1/2 + 1/-2 ….

 • Câu hỏi trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Số đối của số 0 là số nào nhỉ? ….

 • Luyện Tập 3 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của các phân số sau: Tìm số đối của các phân số sau: 1/3; -1/3 và -4/5 ….

 • Luyện Tập 4 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí: Tính một cách hợp lí: -1/9 + 8/7 + 10/9 + -29/7 ….

 • Hoạt động 4 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số (cả tử và mẫu đều dương) đã học rồi tính các hiệu sau: ….

 • Luyện Tập 5 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: a) 3/5 - -1/3; b) -3-2/7 ….

 • Thử thách nhỏ trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ bên, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai ô ở hàng dưới ….

 • Bài 6.21 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: a) -1/13 + 9/13; b) -3/8 + 5/12 ….

 • Bài 6.22 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm số đối của các phân số sau: ….

 • Bài 6.23 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: Tính: a) -5/3 - -7/3 ; b) 5/6 - 8/9 ….

 • Bài 6.24 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Tính một cách hợp lí ….

 • Bài 6.25 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *