Học TậpLớp 6Toán 6 Kết nối tri thức

Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Quan sát Hình 8.22 và cho biết:

Giải Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.22 và cho biết:

Bạn đang xem: Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2 – Kết nối tri thức

Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2 | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6

a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào?

c) Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Lời giải:

a) Có tất cả 6 tia là: Ax; Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia BC; CA); Cy.

b)  Điểm B nằm trên các tia: Ay (hay tia AB, AC); Bx (hay tia BA); By (hay tia BC); Cx (hay tia CB; CA)

+) Tia đối của tia Ay (hay tia AB, AC) là tia Ax.

+) Tia đối của tia Bx (hay tia BA) là tia By (hay tia BC)

+) Tia đối của tia By (hay tia BC) là tia Bx (hay tia BA)

+) Tia đối của tia Cx (hay tia BC; CA) là tia Cy.

c) Tia AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia hay, chi tiết khác:

 • Bài toán mở đầu trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau. ….

 • Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát hình ảnh bên. ….

 • Câu hỏi trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết: ….

 • Luyện Tập 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho: ….

 • Vận dụng trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D. ….

 • Câu hỏi trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.19. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình ….

 • Luyện Tập 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.20. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình ….

 • Thử thách nhỏ trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải là một tia không? Tia đó có phải là tia đối của tia AB không? ….

 • Bài 8.6 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như Hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? ….

 • Bài 8.8 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? ….

 • Bài 8.9 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button