Bài 8 trang 64 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 8 trang 64 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Phép cộng và phép trự hai số nguyên

Bài 8 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1:

Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm 287 TCN và mất năm 212 TCN.

a) Em hãy dùng số nguyên âm để ghi năm sinh năm mất của Archimedes.

b) Em hãy cho biết Archimedes mất năm bao nhiêu tuổi?

Bài 8 trang 64 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

a) 

Archimedes sinh năm 287 TCN hay năm sinh của Archimedes là năm – 287

Ông mất năm 212 TCN hay năm mất của Archimedes: – 212

b) Ta tính tuổi của Archimedes bằng cách lấy năm mất trừ đi năm sinh.

Tuổi của nhà bác học là: (-212) – (-287) = (-212) + 287 = 75 (tuổi)

Vậy Archimedes mất năm 75 tuổi.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để tìm được tổng của hai số nguyên ….

 • Hoạt động khám phá trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Có thể xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc ….

 • Thực hành 1 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 4 + 7; b) (-4) + (-7) ….

 • Vận dụng 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà bác Lan nên có thể mua hàng ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải ….

 • Vận dụng 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám ….

 • Hoạt động khám phá 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái ….

 • Thực hành 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 4 + (-7); b) (-5) + 12 ….

 • Vận dụng 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Một tòa nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự 0 ….

 • Hoạt động khám phá 4 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh các cặp kết quả sau: (-1) + (-3) và (-3) + (-1) ….

 • Hoạt động khám phá 5 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh kết quả: [(-3) + 4] + 2; (-3) + (4 + 2) ….

 • Thực hành 3 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 23 + (-77) + (-23) + 77 ….

 • Hoạt động khám phá 6 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển ….

 • Thực hành 4 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 6 – 9; b) 23 – (-12) ….

 • Hoạt động khám phá 7 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Tính rồi so sánh các cặp kết quả sau: a) – (4 + 7) và (-4 – 7) ….

 • Thực hành 5 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tính T = – 9 + (-2) – (-3) + (-8) ….

 • Bài 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau ….

 • Bài 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 23 + 45; b) (-42) + (-54) ….

 • Bài 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau: Một chiếc tàu ngầm đang ….

 • Bài 4 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm tầng G được đánh số là tầng 0, hãy dùng ….

 • Bài 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 6 – 8; b) 3 – (-9); c) (-5) – 10 ….

 • Bài 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhanh các tổng sau: a) S = (45 – 3 756) + 3 756 ….

 • Bài 7 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6) ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *