Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Hoạt động 4 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Tập hợp các số nguyên

Hoạt động 4 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Quan sát hai điểm – 3 và 2 trên trục số nằm ngang và cho biết điểm – 3 nằm bên trái hay bên phải điểm 2.

Bạn đang xem: Hoạt động 4 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

a) Hoạt động 4 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

b) Quan sát hai điểm – 2 và 1 trên trục số thẳng đứng và cho biết điểm – 2 nằm

phía dưới hay phía trên điểm 1. 

a) Hoạt động 4 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Lời giải:

a) Quan sát hai điểm – 3 và 2 trên trục số nằm ngang, ta thấy điểm – 3 nằm bên trái điểm 2.

b) Quan sát hai điểm – 2 và 1 trên trục số thẳng đứng, ta thấy điểm – 2 nằm

phía dưới điểm 1. 

Lời giải Toán 6 Bài 2: Tập hợp các số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Bản tin dự báo thời tiết đưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Niu Oóc ….

 • Luyện tập 1 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn kí hiệu “∈”; “∉” thích hợp cho ….

 • Hoạt động 2 trang 65 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát những điểm biểu diễn số nguyên – 5, – 4, – 2, 3, 5 trên trục số ….

 • Luyện tập 2 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn các số – 7, – 6, – 4, 0, 2, 4 trên một trục số. ….

 • Hoạt động 3 trang 66 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát trục số và trả lời các câu hỏi: ….

 • Luyện tập 3 trang 67 Toán lớp 6 Tập 1: Cho ví dụ về hai số nguyên đối nhau và hai số nguyên không đối nhau. ….

 • Luyện tập 4 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: – 6, – 12, 40, 0, – 18. ….

 • Hoạt động 5 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn các số – 6 và 4 trên trục số. Từ đó hãy so sánh – 6 và 4. ….

 • Hoạt động 6 trang 68 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh – 244 và – 25. ….

 • Luyện tập 5 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các số sau theo thứ tự giảm dần: – 154, – 618, – 219, 58. ….

 • Bài 1 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các số nguyên biểu thị độ cao so với mực nước biển trong các tình huống sau: ….

 • Bài 2 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Chọn kí hiệu “∈”, “∉” thích hợp cho ….

 • Bài 3 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Biểu diễn các số – 7, – 6, – 5, – 4, – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2 vào các vạch tương ứng trên trục số sau: ….

 • Bài 4 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát trục số: ….

 • Bài 5 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ trục số nằm ngang, chỉ ra hai số nguyên có điểm biểu ….

 • Bài 6 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh các cặp số sau: 3 và 5; – 1 và – 3; – 5 và 2; 5 và – 3. ….

 • Bài 7 trang 69 Toán lớp 6 Tập 1: Nước đóng băng khi nhiệt độ từ 0 oC trở xuống. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button