Luyện tập 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Luyện tập 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Viết các bội nhỏ hơn 30 của 8.

b) Viết các bội có hai chữ số của 11.

Lời giải:

a) Để tìm các bội của 8, ta lần lượt nhân 8 với 0; 1; 2; 3; 4; …

Vì đề bài yêu cầu các bội của 8 nhỏ hơn 30 nên ta lần lượt nhân 8 với 0; 1; 2; 3 (vì 8.4 = 32 > 30). 

Do đó: ta được các bội nhỏ hơn 30 của 8 là: 0; 8; 16; 24. 

b) Để tìm các bội của 11 ta lần lượt lấy 11 nhân với 0; 1; 2; 3; ….

Đề bài yêu cầu tìm các bội có hai chữ số của 11 nên ta lần lượt lấy 11 nhân với 1; 2; 3; …; 9. (Vì 11. 0 = 0 là số có một chữ số và 11 . 10 = 110 là số có ba chữ số) 

Vậy ta được các bội có hai chữ số của 11 là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99.

Lời giải Toán 6 Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Lớp 6A có 6 tổ học sinh. Để tổ chức liên hoan cho lớp, cô Ngân đã mua 42 chiếc bánh ngọt và 45 quả quýt. ….

 • Hoạt động 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: a) Thực hiện các phép tính 42 : 6 và 45 : 6 ….

 • Luyện tập 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1: Viết ngày và tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. Chỉ ra một ước của a và hai bội của b. ….

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: a) Thực hiện các phép tính: 9 . 0; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6. ….

 • Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1: a) Tìm số thích hợp ở ?: ….

 • Luyện tập 3 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các ước của 25. ….

 • Hoạt động 4 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu: ….

 • Luyện tập 4 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Không tính tổng, hãy giải thích tại sao A = 1 930 + 1 945 + 1 975 chia hết cho 5. ….

 • Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu: ….

 • Luyện tập 5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không tính hiệu, hãy giải thích tại sao A = 2 020 – 1 820 chia hết cho 20. ….

 • Hoạt động 6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ ra số thích hợp cho ? theo mẫu: ….

 • Luyện tập 6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1: Không tính giá trị biểu thức, hãy giải thích tại sao A = 36 . 234 + 217 . 24 – 54 . 13 chia hết cho 6. ….

 • Bài 1 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ ra bốn bội của số m, biết: ….

 • Bài 2 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tất cả các ước của số n, biết: ….

 • Bài 3 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20 < x < 40. ….

 • Bài 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Đội Sao đỏ của trường có 24 bạn. Cô phụ trách muốn chia cả đội thành các nhóm ….

 • Bài 5 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy tìm đáp án đúng trong các đáp án A, B, C và D: ….

 • Bài 6 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Chỉ ra ba số tự nhiên m, n, p thỏa mãn các điều kiện sau: ….

 • Bài 7 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Cho a và b là hai số tự nhiên. Giải thích tại sao nếu . ….

 • Bài 8 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Một cửa hàng có hai loại khay nướng bánh. Loại khay thứ nhất chứa 3 chiếc bánh. ….

 • Bài 9 trang 34 Toán lớp 6 Tập 1: Một đoàn khách du lịch đi tham quan chợ nổi Cái Răng ở TP. Cần Thơ ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *