Toán 6 Kết nối tri thức Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 33.

 • Giải Toán 6 Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng – (Chân trời sáng tạo)
 • Giải Toán 6 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song – (Cánh diều)
 • Toán lớp 6 trang 48
 • Toán lớp 6 trang 49
 • Toán lớp 6 trang 50
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 33 (có đáp án): Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Giải Toán 6 trang 48 Tập 2

 • Bài toán mở đầu trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Nhật thực, nguyệt thực là những hiện tượng thiên văn, xảy ra khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời cùng nằm trên một đường thẳng, nhưng theo thứ tự khác nhau. ….

  Xem lời giải

1. Điểm nằm giữa hai điểm

 • Hoạt động trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát hình ảnh bên. ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 48 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy quan sát Hình 8. 15 và cho biết: ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 49 Tập 2

 • Luyện Tập 1 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A, B như Hình 8.16. Em hãy lấy hai điểm C và D sao cho: ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hình bình hành ABCD như Hình 8.17. Em hãy xác định một điểm vừa nằm giữa hai điểm A và C, vừa nằm giữa hai điểm B và D. ….

  Xem lời giải

2. Tia

 • Câu hỏi trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.19. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình ….

  Xem lời giải

 • Luyện Tập 2 trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.20. a) Em hãy đọc tên các tia trong hình ….

  Xem lời giải

 • Thử thách nhỏ trang 49 Toán lớp 6 Tập 2: Cho hai điểm phân biệt A và B. Hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm A có phải là một tia không? Tia đó có phải là tia đối của tia AB không? ….

  Xem lời giải

Bài tập

Giải Toán 6 trang 50 Tập 2

 • Bài 8.6 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường thẳng xy như Hình 8.21. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.7 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.22 và cho biết: a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.8 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A, B, C phân biệt. Trong các câu sau đây, câu nào đúng? ….

  Xem lời giải

 • Bài 8.9 trang 50 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *