Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 2.

 • Giải Toán 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia – CTST
 • Toán lớp 6 trang 80
 • Toán lớp 6 trang 81
 • Toán lớp 6 trang 83
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

 • Giải Toán 6 Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia – CTST
 • Toán lớp 6 trang 80
 • Toán lớp 6 trang 81
 • Toán lớp 6 trang 83
 • Lý thuyết Toán 6 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
 • Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

THCS Bình Chánh biên soạn và sưu tầm với giải bài tập Toán lớp 6 Bài 2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song sách Cánh diều hay nhất, chi tiết
giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 Hình học Bài 2.

Trả lời câu hỏi giữa bài

Giải Toán 6 trang 80 Tập 2

 • Câu hỏi khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 2: Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung? ….

  Xem lời giải

Giải Toán 6 trang 81 Tập 2

 • Luyện tập 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B. ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm M, N, P như Hình 30. a) Vẽ đường thẳng NP. ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 2: Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 34. a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song. ….

  Xem lời giải

Bài tập

Giải Toán 6 trang 83 Tập 2

 • Bài 1 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có). ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 36 và chỉ ra: a) Các cặp đường thẳng song song ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng. ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng. a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không? ….

  Xem lời giải

 • Bài 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho. ….

  Xem lời giải

 • Bài 6 trang 83 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I. ….

  Xem lời giải

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *