Vận dụng 1 trang 103 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Vận dụng 1 trang 103 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Vận dụng 1 trang 103 Toán lớp 6 Tập 1:

Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Vận dụng 1 trang 103 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

(G: giỏi, K: khá, TB: trung bình, Y: yếu)

Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây:

Vận dụng 1 trang 103 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

Ta thực hiện kiểm đếm số liệu trong bảng dữ liệu đã cho, ta có bảng sau:

Vận dụng 1 trang 103 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy thảo luận về các thông tin được biểu diễn trên các Bảng 1 và 2 dưới dây ….

 • Hoạt động khám phá 1 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát bảng viết tắt tên các nhạc cụ sau: Em hãy yêu cầu các bạn ….

 • Thực hành trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Dựa theo bảng viết tắt 6 môn học sau đây: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Hùng ghi chép nhanh điểm toán của các bạn trong tổ 1 lớp 6A5 ….

 • Vận dụng 2 trang 103 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy đọc bảng thống kê xếp loại hạnh kiểm lớp 6A sau ….

 • Bài 1 trang 103 Toán lớp 6 Tập 1: Điều tra loại phim yêu thích nhất của 36 học sinh lớp 6A3, bạn lớp trưởng ….

 • Bài 2 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để điều tra số thành viên trong gia đình ….

 • Bài 3 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy lập bảng dữ liệu ban đầu để tìm hiểu về món ăn sáng ưa thích nhất ….

 • Toán lớp 6 Bài 3: Biểu đồ tranh

 • Toán lớp 6 Bài 4: Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

 • Toán lớp 6 Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm: Thu thập dữ liệu về nhiệt độ trong tuần tại địa phương

 • Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 4

 • Toán lớp 6 Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *