Bài 1.38 trang 24 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 1.38 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính: a) 25

b) 33

c) 52

c) 109

Lời giải:

a) 25= 2.2.2.2.2 = 4.2.2.2 = 8.2.2 = 16.2 = 32

b) 33 = 3.3.3 = 9.3 = 27

c) 52 = 5 . 5 = 25.

d) 109 = 10.10.10.10.10.10.10.10.10 = 1 000 000 000.

(Chú ý: Lũy thừa với cơ số là 10 thì số chữ số 0 ở kết quả của lũy thừa chính bằng số mũ).

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên hay, chi tiết khác:

 • Mở đầu trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng, người phát minh ra bàn cờ vua đã chọn phần thưởng là ….

 • Hoạt động 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Để tìm số hạt thóc ở ô thứ 8, ta phải thực hiện phép nhân có bao nhiêu thừa số 2 ….

 • Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10 ….

 • Vận dụng trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu ….

 • Hoạt động 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một lũy thừa của 7 ….

 • Luyện tập 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa a)53 . 57 b)24 . 25 . 29….

 • Hoạt động 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa a)   76 : 74 ….

 • Luyện tập 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết kết quả các phép tính dưới dạng một lũy thừa ….

 • Bài 1.36 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 b) 10 . 10 . 10 . 10 ….

 • Bài 1.37 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Hoàn thành bảng sau vào vở bài 1.37 trang 24 toán 6 kết nối….

 • Bài 1.39 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các lũy thừa ….

 • Bài 1.40 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Tính 11 ^ 2, 111 ^ 2 . Từ đó hãy dự đoán kết quả của 1111 ^ 2 ….

 • Bài 1.41 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Biết 2^10 = 2024. Tính 2^9 và 2^11 Bài 1.41 trang 24 toán kết nối ….

 • Bài 1.42 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Tính a) 5^7.5^3 b) 5^8.5^5 Bài 1.42 trang 24 toán kết nối ….

 • Bài 1.43 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2 Viết các tổng sau dưới dạng bình phương ….

 • Bài 1.44 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là ….

 • Bài 1.45 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Theo các nhà khoa học, mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *