Bài 1 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 1 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Xem Hình 28 và cho biết hình nào trong số các hình đó là hình bình hành.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 3: Hình bình hành

Bài 1 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1: Xem Hình 28 và cho biết hình nào trong số các hình đó là hình bình hành.

Bài 1 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Lời giải:

Quan sát Hình 28, ta thấy 

+) AB = CD; AD = BC (đếm số ô vuông); AB và CD song song với nhau; AD và BC song song với nhau nên ABCD là hình bình hành.

+) EI = GH; EG = IH (đếm số ô vuông); EI song song với GH; EG song song IH nên IEGH là hình bình hành. 

+) Hai hình còn lại không phải hình bình hành vì không có các cạnh đối bằng nhau.

Vậy trong Hình 28, có hai hình bình hành là ABCD và IEGH.

Lời giải Toán 6 Bài 3: Hình bình hành hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động 1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Dùng bốn chiếc que, trong đó hai que ngắn có độ dài bằng nhau, hai que dài ….

  • Hoạt động 2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Với hình bình hành PQRS như ở Hình 23, thực hiện hoạt động sau: ….

  • Hoạt động 3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: Cho trước hai đoạn thẳng AB, AD như Hình 26. ….

  • Luyện tập 1 trang 103 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hai đoạn thẳng MN và MQ. Từ đó, vẽ hình bình hành MNPQ nhận hai đoạn ….

  • Hoạt động 4 trang 103 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các bước sau đây: ….

  • Luyện tập 2 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1: Bạn Hoa làm một khung ảnh có dạng hình bình hành PQRS với PQ = 18 cm và ….

  • Bài 2 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh đất hình bình hành ABCD với AB = 47 m. ….

  • Bài 3 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1: Sử dụng các mảnh bìa như Hình 21 để ghép thành một hình bình hành. ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *