Bài 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Bài 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Bảng thống kê đưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 1: Số nguyên âm

Bài 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Bảng thống kê đưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

Bài 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều | Giải Toán 6

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

+ Lúc 6 giờ nhiệt độ là – 10 °C;

+ Lúc 14 giờ nhiệt độ là – 3 °C.

Lời giải:

a) Quan sát bảng đã cho ta thấy:

+ Nhiệt độ lúc 2 giờ:

– Đọc là “âm tám độ C” hoặc là “trừ tám độ C”

– Viết là: – 8 oC

+ Nhiệt độ lúc 10 giờ:

– Đọc là: “âm năm độ C” hoặc là “trừ năm độ C”

– Viết là: – 5 oC

+ Nhiệt độ lúc 18 giờ:

– Đọc là: “không độ C” 

– Viết là: 0 oC

+ Nhiệt độ lúc 22 giờ:

– Đọc là: “âm ba độ C” hoặc là “trừ ba độ C”

– Viết là: – 3 oC

b) Quan sát bảng đã cho ta thấy:

+ Lúc 6 giờ nhiệt độ là – 10 °C là phát biểu đúng.

+ Lúc 14 giờ nhiệt độ là – 3 °C là phát biểu sai vì lúc 14 giờ nhiệt độ là 2 °C.

Lời giải Toán 6 Bài 1: Số nguyên âm hay, chi tiết khác:

  • Câu hỏi khởi động trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Bản tin dự báo thời tiết đưới đây cho biết nhiệt độ thấp nhất của một số ngày trong tháng ….

  • Luyện tập 1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc số: – 54. b) Viết số: âm chín mươi. ….

  • Luyện tập 2 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngầm so với mực nước biển, biết tàu ngầm ….

  • Bài 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc các số sau: – 9, – 18. ….

  • Bài 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau: ….

  • Bài 4 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số nguyên âm chỉ năm có các sự kiện sau: ….

  • Có thể em chưa biết – Bài 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: 1. Độ sâu lớn nhất của các đại đương dưới mực nước biển ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *