Bài 3 trang 56 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 56 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

Bài 3 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số: 

2; – 4; 6; 4; 8; 0; – 2; – 8; -6.

Lời giải:

* Ta chia các số đã cho thành các nhóm rồi so sánh:

Nhóm 1: Các số nguyên dương: 2; 6; 4; 8, ta có 0 < 2 < 4 < 6 < 8 

Nhóm 2: Các số nguyên âm: – 4; – 2; – 6 ; – 8, ta có – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 

Khi đó ta có: – 8 < – 6 < – 4 < – 2 < 0 < 2 < 4 < 6 < 8

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: – 8; – 6; – 4; – 2; 0; 2; 4; 6; 8.

* Biểu diễn các số nguyên đã cho trên trục số như sau:

Bài 3 trang 56 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khởi động trang 54 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm ….

  • Hoạt động khám phá 1 trang 54 Toán lớp 6 Tập 1: Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai điểm: Vostok (Vô – xtốc) và Ottawa ….

  • Thực hành trang 55 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh các cặp số nguyên sau: a) – 10 và – 9; b) 2 và – 15 ….

  • Vận dụng 1 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1: Cho các số nguyên a, b, c sao cho: a > 2; b < -7; – 1 < c < 1 ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 55 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp các số – 5; 4; -2; 0; 2 theo thứ tự tăng dần ….

  • Vận dụng 2 trang 55 – 56 Toán lớp 6 Tập 1: Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống ….

  • Bài 1 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh các cặp số sau: a) 6 và 5; b) – 5 và 0; c) – 6 và 5 ….

  • Bài 2 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số đối của các số nguyên: 5; – 4; – 1; 0; 10; – 2 021 ….

  • Bài 4 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau: a) A = {a ∈ Z | – 4 < a < – 1} ….

  • Bài 5 trang 56 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ mùa đông tại các điểm ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *