Bài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Bài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bài 5 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:

a) 2;

b) −5;

c) 0.

Lời giải:

Mỗi số nguyên n có thể coi là phân sốBài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6(viếtBài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 = n). 

Khi đó, số nguyên n được biểu diễn ở dạng phân sốBài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 .

Biểu diễn các số nguyên dưới dạng phân số như sau:

a) –2 = –Bài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6 ;

 b) −5 =Bài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6;

c) 0 =Bài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên hay, chi tiết khác:

  • Hoạt động khám phá 1 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2: Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ty. Số tiền góp vốn của mỗi người bằng nhau ….

  • Thực hành 1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng ….

  • Hoạt động khám phá 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình a và Hình b dưới đây: a) Nếu Hình a minh hoạ cho sự bằng ….

  • Thực hành 2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: Các cặp phân số sau đây có bằng nhau hay không? Vì sao? ….

  • Hoạt động khám phá 3 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Thương của phép chia –6 cho 1 là –6 và cũng viết thành phân số ….

  • Thực hành 3 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Biểu diễn các số –23; –57; 237 dưới dạng phân số ….

  • Bài 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng ….

  • Bài 2 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Đọc các phân số sau:a) 13/(-3) b) (-25)/6 ….

  • Bài 3 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước ….

  • Bài 4 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau: ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *