Học TậpLớp 6Toán 6 Chân trời sáng tạo

Hoạt động khám phá 3 trang 59 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo Bài 3: Phép cộng và phép trự hai số nguyên

Hoạt động khám phá 3 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên trái (theo chiều âm) 2 đơn vị đến điểm – 2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên phải 6 đơn vị. Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau: (-2) + (+6) = ? 

Bạn đang xem: Hoạt động khám phá 3 trang 59 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Hoạt động khám phá 3 trang 59 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

b) Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải (theo chiều dương) 2 đơn vị đến điểm + 2. Sau đó, người đó đổi hướng di chuyển về bên trái 6 đơn vị. Hãy cho biết người đó dừng lại tại điểm nào và hãy tìm kết quả của phép tính sau: (+2) + (-6) = ? 

Hoạt động khám phá 3 trang 59 Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

a) Người đó dừng lại tại điểm + 4.

Kết quả của phép tính: (-2) + (+6) = +4.

b) Người đó dừng lại tại điểm – 4.

Kết quả của phép tính: (+2) + (-6) = – 4.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số nguyên hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động khởi động trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Làm thế nào để tìm được tổng của hai số nguyên ….

 • Hoạt động khám phá trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Có thể xem con đường là một trục số với khoảng cách giữa các cột mốc ….

 • Thực hành 1 trang 57 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 4 + 7; b) (-4) + (-7) ….

 • Vận dụng 1 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Hà là khách quen của cửa hàng tạp hóa nhà bác Lan nên có thể mua hàng ….

 • Hoạt động khám phá 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Trên trục số, một người bắt đầu từ điểm 0 di chuyển về bên phải ….

 • Vận dụng 2 trang 58 Toán lớp 6 Tập 1: Thẻ tín dụng trả sau của bác Tám đang ghi nợ 2 000 000 đồng, sau khi bác Tám ….

 • Thực hành 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 4 + (-7); b) (-5) + 12 ….

 • Vận dụng 3 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Một tòa nhà có tám tầng được đánh số theo thứ tự 0 ….

 • Hoạt động khám phá 4 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh các cặp kết quả sau: (-1) + (-3) và (-3) + (-1) ….

 • Hoạt động khám phá 5 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1: Tính và so sánh kết quả: [(-3) + 4] + 2; (-3) + (4 + 2) ….

 • Thực hành 3 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 23 + (-77) + (-23) + 77 ….

 • Hoạt động khám phá 6 trang 61 Toán lớp 6 Tập 1: Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển ….

 • Thực hành 4 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 6 – 9; b) 23 – (-12) ….

 • Hoạt động khám phá 7 trang 62 Toán lớp 6 Tập 1: Tính rồi so sánh các cặp kết quả sau: a) – (4 + 7) và (-4 – 7) ….

 • Thực hành 5 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Tính T = – 9 + (-2) – (-3) + (-8) ….

 • Bài 1 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Không thực hiện phép tính, tìm dấu thích hợp cho dấu ? ở bảng sau ….

 • Bài 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 23 + 45; b) (-42) + (-54) ….

 • Bài 3 trang 63 Toán lớp 6 Tập 1: Em hãy dùng số nguyên âm để giải bài toán sau: Một chiếc tàu ngầm đang ….

 • Bài 4 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Một toà nhà có 12 tầng và 3 tầng hầm tầng G được đánh số là tầng 0, hãy dùng ….

 • Bài 5 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau: a) 6 – 8; b) 3 – (-9); c) (-5) – 10 ….

 • Bài 6 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Tính nhanh các tổng sau: a) S = (45 – 3 756) + 3 756 ….

 • Bài 7 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc rồi tính: a) (4 + 32 + 6) + (10 – 36 – 6) ….

 • Bài 8 trang 64 Toán lớp 6 Tập 1: Archimedes (Ác-si-mét) là nhà bác học người Hi Lạp, ông sinh năm 287 TCN ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Chân trời sáng tạo

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button