Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Luyện tập 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết mỗi phân số sau thành hỗn số:

Bạn đang xem: Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

a)Viết mỗi phân số sau thành hỗn số: Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6.

b) Viết mỗi hỗn số sau thành phân số: Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6.

Lời giải:

Luyện tập 2 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải Toán 6 Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Ta đã biết Ta đã biết 2/5 nhỏ hơn 5/9 . Phải chăng Ta đã biết 2/5 nhỏ hơn 5/9 ? ….

 • Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: a) -3 và 2; b) -8 và -5 ….

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: So sánh: 2/(-5) và (-5)/9 ….

 • Luyện tập 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: ….

 • Hoạt động 3 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4. ….

 • Bài 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: ….

 • Bài 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ….

 • Bài 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên. ….

 • Bài 4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ: 2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút. ….

 • Bài 5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Chọn số thích hợp cho ? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

5/5 - (1 bình chọn)Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button