Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

Bài 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a) Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất? Ít nhất? 

b) Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần. 

Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải:

a) Quan sát hình vẽ ta thấy: phần thời gian màu tím là to nhất và phần thời gian màu đỏ là nhỏ nhất. Do đó:

Bạn Hà dành thời gian cho hoạt động ngủ là nhiều nhất. và thời gian cho hoạt động ăn là ít nhất.

b) Các phân số chưa chung mẫu nên ta sẽ thực hiện quy đồng mẫu thức trước.

Ta có: 8 = 23, 3 = 3, 6 = 2.3, 24 = 23.3, 12 = 22.3.

Do đó MTC = BCNN(8, 3, 6, 24, 12) = 23.3 = 8.3 = 24. Khi đó, ta có:

Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Vậy các phân số trên hình được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: Bài 3 trang 33 Toán 6 Tập 2 Cánh diều | Giải Toán lớp 6

Lời giải Toán 6 Bài 2. So sánh các phân số. Hỗn số dương hay, chi tiết khác:

 • Câu hỏi khởi động trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Ta đã biết Ta đã biết 2/5 nhỏ hơn 5/9 . Phải chăng Ta đã biết 2/5 nhỏ hơn 5/9 ? ….

 • Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: a) -3 và 2; b) -8 và -5 ….

 • Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: So sánh: 2/(-5) và (-5)/9 ….

 • Luyện tập 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: ….

 • Hoạt động 3 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tìm thương và số dư trong phép chia 7 cho 4. ….

 • Luyện tập 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết mỗi phân số sau thành hỗn số: ….

 • Bài 1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: So sánh: ….

 • Bài 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần: ….

 • Bài 4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ: 2 giờ 15 phút; 10 giờ 20 phút. ….

 • Bài 5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Chọn số thích hợp cho ? ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *