Thử thách nhỏ trang 47 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Thử thách nhỏ trang 47 Toán lớp 6 Tập 1:

Vào ngày thứ Bảy, cô Lan tổ chức cho học sinh đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học. Các học sinh đóng tiền mua vé, mỗi em một vé. Số tiền cô Lan thu được từng ngày được ghi lại ở bảng bên.

a) Hỏi số tiền để mua một vé (giá vé được tính theo đơn vị nghìn đồng) có thể là bao nhiêu, biết giá vé lớn hơn 2000 đồng?

b) Có bao nhiêu học sinh tham gia chuyến đi, biết số học sinh trong lớp khoảng từ 20 đến 40 người.

Ngày

Số tiền đóng   (đồng)

Thứ hai

56 000

Thứ Ba

28 000

Thứ Tư

42 000

Thứ Năm

98 000

Lời giải:

a) Vì mỗi em mua một vé nên giá vé tính theo nghìn đồng chính là 

ƯC(56 000; 28 000; 42 000; 98 000)

Ta có: 56 000 = 26.53.7

           28 000 = 25.53.7

           42 000 = 24.3.53.7

           98 000 = 24.53.72

Ta thấy 2; 5 và 7 là các thừa số nguyên tố chung của 56 000; 28 000; 42 000; 98 000. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 4, số mũ nhỏ nhất của 5 là 3, số mũ nhỏ nhất của 7 là 1 nên 

ƯCLN (56 000; 28 000; 42 000; 98 000) = 24.53.7 = 14 000

ƯC(56 000; 28 000; 42 000; 98 000) = Ư(14 000) 

Do giá vé tính theo đơn vị nghìn đồng nên giá vé chỉ có thể là: 1 000; 2 000; 7 000 đồng.

Mà giá vé lớn hơn 2000 đồng nên giá vé là 7 000 đồng.

b) Tổng số tiền cô Lan thu được thừ thứ Hai đến thứ Năm là:

56 000 + 28 000 + 42 000 + 98 000 = 224 000 (đồng)

Số học sinh tham gia chuyến đi là:

224 000 : 7 000 = 32 (học sinh)

Vậy giá vé là 7 000 đồng và có 32 học sinh tham gia chuyến đi.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28) ….

 • Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28 ….

 • Hoạt động 3 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28) ….

 • Câu hỏi 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(90, 10) trang 45 toán kết nối ….

 • Luyện tập 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng ….

 • Vận dụng 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Tuần này lớp 6A và 6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học sinh nam được phân công đi ….

 • Câu hỏi 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(45, 150) biết 45 =3^2.5 và 150 = 2.3.5^2 ….

 • Luyện tập 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(36, 84) trang 46 toán 6 kết nối ….

 • Vận dụng 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Một đại hội bộ binh có ba trung đội: trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội ….

 • Câu hỏi 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Biết ƯCLN(75; 105) = 15, hãy tìm ƯC(75, 105) ….

 • Câu hỏi 4 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Phân số 16/10 đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản ….

 • Luyện tập 3 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn về phân số tối giản: a) 90/27 b) 50/125 ….

 • Bài 2.30 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tập hợp ước chung của a) 30 và 45 b) 42 và 70 ….

 • Bài 2.31 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của hai số: a) 40 và 70 b) 55 và 77 ….

 • Bài 2.32 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của: a) 2^2.5 và 2.3.5 b) 2^4.3 ….

 • Bài 2.33 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hai số a = 72 và b = 96 a) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố ….

 • Bài 2.34 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn ….

 • Bài 2.35 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *