Học TậpLớp 6Toán 6 Kết nối tri thức

Vận dụng 2 trang 46 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường THCS Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Một đại hội bộ binh có ba trung đội: trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội II có 28 chiến sĩ, trung đội III có 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc?

Giải Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất

Vận dụng 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Một đại hội bộ binh có ba trung đội: trung đội I có 24 chiến sĩ, trung đội II có 28 chiến sĩ, trung đội III có 36 chiến sĩ. Trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc?

Bạn đang xem: Vận dụng 2 trang 46 Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức

Lời giải:

Vì trong cuộc diễu binh, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng nên số hàng dọc là ƯC(24; 28; 36).

Mặt khác để xếp được nhiều nhất số hàng dọc thì số hàng dọc là ƯCLN(24; 28; 36)

Ta có:

24 = 23.3

28 = 22.7

36 = 22.32

Ta thấy 2 là thừa số nguyên tố chung của 24; 28 và 36. Số mũ nhỏ nhất của 2 là 2 nên ƯCLN(24; 28; 36) = 22 = 4

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 4 hàng dọc.

Lời giải bài tập Toán 6 Bài 11: Ước chung. Ước chung lớn nhất hay, chi tiết khác:

 • Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm các tập hợp Ư(24) và Ư(28) ….

 • Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Gọi ƯC(24, 28) là tập hợp các số vừa là ước của 24, vừa là ước của 28 ….

 • Hoạt động 3 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm số lớn nhất trong tập ƯC(24, 28) ….

 • Câu hỏi 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(90, 10) trang 45 toán kết nối ….

 • Luyện tập 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Bố có 12 quả bóng màu xanh và 15 quả bóng màu đỏ. Bố muốn chia số bóng ….

 • Vận dụng 1 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: Tuần này lớp 6A và 6B gồm 40 học sinh nữ và 36 học sinh nam được phân công đi ….

 • Câu hỏi 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(45, 150) biết 45 =3^2.5 và 150 = 2.3.5^2 ….

 • Luyện tập 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN(36, 84) trang 46 toán 6 kết nối ….

 • Câu hỏi 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Biết ƯCLN(75; 105) = 15, hãy tìm ƯC(75, 105) ….

 • Thử thách nhỏ trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Vào ngày thứ Bảy, cô Lan tổ chức cho học sinh đi tham quan Bảo tàng Dân tộc học ….

 • Câu hỏi 4 trang 47 Toán lớp 6 Tập 1: Phân số 16/10 đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản ….

 • Luyện tập 3 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Rút gọn về phân số tối giản: a) 90/27 b) 50/125 ….

 • Bài 2.30 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm tập hợp ước chung của a) 30 và 45 b) 42 và 70 ….

 • Bài 2.31 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của hai số: a) 40 và 70 b) 55 và 77 ….

 • Bài 2.32 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm ƯCLN của: a) 2^2.5 và 2.3.5 b) 2^4.3 ….

 • Bài 2.33 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hai số a = 72 và b = 96 a) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố ….

 • Bài 2.34 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn ….

 • Bài 2.35 trang 48 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 mà cả hai đều là hợp số ….

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Kết nối tri thức

Rate this postTrường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button