Học TậpLớp 6Toán 6 Cánh Diều

Toán 6 Bài 6 Cánh diều: Hình có tâm đối xứng | Giải SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Mời các em theo dõi nội dung bài học do thầy cô trường Trung học Bình Chánh biên soạn sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức nội dung bài học tốt hơn.

Giải Toán 6 Bài 6: Hình có tâm đối xứng

Trả lời câu hỏi giữa bài

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 6 Cánh diều: Hình có tâm đối xứng | Giải SGK Toán lớp 6 Cánh diều

Giải Toán 6 trang 111 Tập 1

Toán lớp 6 trang 111 Hoạt động 1:

Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O (Hình 61)

Vì điểm O là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O.

Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.

Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O  (ảnh 1)

Toán lớp 6 trang 111 Hoạt động 2:

Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 62.

Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 62 (ảnh 1)

Hình 61 hay hình nhận được ở Hình 62 gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Giải Toán 6 trang 112 Tập 1

Luyện tập trang 112 Toán 6 Tập 1 – CD: Trong thực tế, có nhiều hình có tâm đối xứng. Chẳng hạn:

+) Hình vuông có tâm đối xứng là giao hai đường chéo (điểm O trong hình vẽ).

Trong thực tế, có nhiều hình có tâm đối xứng (ảnh 1)

+) Hình bình hành có tâm đối xứng và tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành (điểm I trong hình vẽ).

Trong thực tế, có nhiều hình có tâm đối xứng (ảnh 1)

Bài tập

Toán lớp 6 trang 112 Bài 1: Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

Lời giải:

Tất cả các hình trên, từ Hình 66 đến Hình 69 đều có tâm đối xứng như sau:

+) Hình 66: (chấm đỏ trên hình)

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

+) Hình 67: (chấm đỏ trên hình)

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

+) Hình 68: (chấm đỏ trên hình)

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

+) Hình 69: (chấm đen trên hình)

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

Toán lớp 6 trang 112 Bài 2: Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc)

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

Lời giải:

Các hình 70 a), 70 b) đều có tâm đối xứng, Hình 70 c) không có tâm đối xứng (chú ý màu sắc, hình dạng)

+) Tâm đối xứng của hình 70 a) (chấm trắng trên hình)

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

+) Tâm đối xứng của hình 70 b) (chấm trắng trên hình)

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng (ảnh 1)

Toán lớp 6 trang 112 Bài 3: Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn.

Lời giải:

Trong thực tiễn nhiều hình có tâm đối xứng, chẳng hạn:

+) Hình biển báo giao thông:

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn (ảnh 1)

+) Hình bông hoa:

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn (ảnh 1)

+) Hình viên gạch hoa:

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn (ảnh 1)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 6 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn

Bài tập cuối chương 3

Thực hành phần mềm Geogebra

Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lý dữ liệu

Bài 2: Biểu đồ cột kép

Đăng bởi: THCS Bình Chánh

Chuyên mục: Toán 6 Cánh Diều

Rate this post


Trường THCS Bình Chánh

Trường THCS Bình Chánh

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button